• Raadslid Roel Mulder (Actief).

    Gemeente Amersfoort

Tweede datalek: weer zorggegevens uitgelekt

AMERSFOORT Amersfoort wordt geconfronteerd met een tweede datalek. De gegevens van ruim duizend leerlingen van het speciaal onderwijs zijn op straat beland, terwijl menigeen nog herinneringen heeft aan een datalek met gegevens van zorgcliënten, begin vorig jaar.

Jeroen de Valk

Privé-informatie van een kleine tweeduizend cliënten van wijkteams bleek toen te zijn doorgestuurd naar iemand van buiten het stadhuis. Pas na tien weken werd de gemeenteraad geïnformeerd. Na een serie heftige debatten beloofden de verantwoordelijke wethouders vorig jaar beterschap; de privacy zou voortaan beter worden bewaakt, en de raad zou zo snel mogelijk worden ingelicht bij calamiteiten.

 

LEERLINGENVERVOER Het gaat deze keer om gegevens die digitaal beschikbaar werden gemaakt, zodat bedrijven op het gebied van leerlingenvervoer een aanbod konden doen. Op Tendernet plaatsten ambtenaren de scholen, postcodes, adressen, geboortedata en vervoerswensen van ruim duizend leerlingen. Namen werden niet vermeld, maar de identiteiten laten zich aan de hand hiervan makkelijk achterhalen.

De bijna voltallige oppositie reageerde furieus met waslijsten vol schriftelijke vragen. Gezien de ophef zal het wel niet bij een papieren discussie blijven. Het is echter nog niet duidelijk óf, en zo ja, wanneer, de kwestie in de raadszaal wordt besproken.

 

RTL NIEUWS Het CDA wil weten wat de bijdrage is geweest van de Functionaris Gegevensbescherming, een ambtenaar die na de eerdere affaires werd aangesteld om precies bij dit soort zaken in actie te komen. 

Roel Mulder (Actief) schrijft: ,,Het is eigenlijk niet te bevatten dat de gemeente wéér in de fout gaat.'' Ben Stoelinga (Amersfoort2014) vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet meteen werd geïnformeerd; hij moest het nieuws vernemen via RTL Nieuws. De betreffende actualiteitenrubriek had aandacht besteed aan de privacy in een aantal gemeentes. Al vóór de uitzending had iemand namens de gemeente gesproken met deze omroep. Nóg eerder waren de gegevens van de 'aanbestedingswebsite' Tendernet verwijderd, en was de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geïnformeerd.

 

COMMUNICATIE-BOODSCHAP Op RTL Nieuws legde het college deze verklaring af: ,,De gemeente Amersfoort werkt hard aan het vergroten van privacy-bewustzijn en in de afgelopen jaren zijn we daarom bewuster en anders gaan handelen.'' Stoelinga vraagt zich af hoe deze communicatie-boodschap zich laat rijmen met de realiteit. 

Belangrijker nog vindt Stoelinga de vraag hoe dit heeft kunnen plaatsvinden; wat is er precies gebeurd, wie kan hierop worden aangesproken en welke maatregelen zijn er genomen tegen de betrokken ambtenaren?

 

ONNOZEL Frans Prins (GroenLinks) en Youssef el-Messaoudi (Groep El-Messaoudi) constateren dat de overvloedige informatie die digitaal werd gedeeld, niet nodig was; met minder hadden aanbieders van leerlingenvervoer ook wel een aanbod kunnen doen. 

In gezamenlijke vragen schrijven de twee fracties: ,,Waarom wordt er wederom zo onnozel met kwetsbare gegevens van nota bene kinderen omgesprongen? Wanneer is het beleid op het gebied van informatiebeveiliging voor het laatst geactualiseerd?''

Aangezien de gemeente kennelijk bij herhaling éérst de AP en pas daarna de gemeenteraad informeerde, vragen de twee in één moeite door of er nog meer datalekken zijn waarover wél de AP maar nog niet de raad is geïnformeerd.