Tweede Kamerlid Pia Dijkstra bezoekt Amersfoort

AMERSFOORT Tweede Kamerlid (D66) Pia Dijkstra bezoekt vrijdag de gemeente Amersfoort. Doel van dit bezoek is om te zien hoe het stimuleringsprogramma

'Gezond in...' in de praktijk werkt en hoe Amersfoort het verbeteren van gezondheid samen met inwoners en professionals aanpakt. Amersfoort is één van de 164 gemeenten die deelnemen aan het stimuleringsprogramma. Deze gemeenten ontvangen vier jaar lang extra middelen voor het terugdringen van sociaal economische gezondheidsachterstanden.

Centrale vragen bij de aanpak zijn: in welke wijken is verbetering van de gezondheid het hardst nodig en welke actieve rol kunnen inwoners en professionals daarbij zelf spelen? Een aanpak die aansluit bij de veranderende rol van de lokale overheid; van onderop, op maat en samen zijn hierbij sleutelbegrippen. Amersfoort zet de extra middelen onder meer in op de Gezonde Wijkaanpak.

Deze aanpak biedt professionals en inwoners handvatten om de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners te versterken. Preventie, welzijn en zorg worden dichtbij en

zoveel mogelijk samen met inwoners in de wijk georganiseerd, passend bij hun behoeften en mogelijkheden. Pia Dijkstra bezoekt onder meer huisartsenpraktijk Orion in de wijk Koppel en gaat in gesprek met wijkteam en inwoners over hun initiatieven om de gezondheid voor kwetsbare groepen structureel te verbeteren. Ook brengt zij een bezoek aan een basisschool in het kader van het programma B.Slim 'Beweeg meer, eet gezond' voor de jeugd.

Gezond in... is het landelijke stimuleringsprogramma voor de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat om het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare groepen. Landelijke cijfers laten zien dat mensen met lagere inkomens en een lage opleiding ruim zes jaar eerder overlijden en zelfs 19 minder gezonde levensjaren ervaren dan mensen met een hoge opleiding (bron Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV), wordt edere 4 jaar door het RIVM gepubliceerd).