Uitkomsten Jongerenpeiling 2015 bekend

AMERSFOORT Jongeren kunnen enkele belangrijke uitkomsten van de Jongerenpeiling 2015 vergelijken met henzelf in een digitale quiz 'Hoe Amersfoorts ben jij?' In april heeft de gemeente onderzoek gedaan onder ruim 2.500 Amersfoortse jongeren van 10 tot en met 22 jaar. De uitkomsten zijn vergeleken met het onderzoek dat vijf jaar geleden is gehouden. De jongeren zijn bevraagd op vijf thema's. Zij hebben een vragenlijst ingevuld over school en werk, vrijetijdsbesteding, sport, de maatschappij en mogelijke problemen die zij ervaren.

Het percentage schoolgaande jongeren is na een stijging in de afgelopen twintig jaar nu gestabiliseerd, concludeert de gemeente uit de cijfers. En tweederde geeft aan na afronding van de school of opleiding te willen doorleren. Veel meer jongeren hebben het afgelopen jaar de Koningsdagactiviteiten, de kermis en het dorpsfeest Hoogland bezocht dan vijf jaar geleden. Belangrijke nieuwkomers zijn Into The Woods en Spoffin. Ook gaan jongeren nu vaker naar de bioscoop. En het aantal Amersfoortse jongeren dat minimaal één keer per week sport is in de afgelopen tien jaar steeds meer gestegen.

OMGEVING De acceptatie van homoseksualiteit is sterk gestegen vergeleken met 2010 en dat geldt voor zowel jongens als meisjes, westerse en niet-westerse jongeren, onder alle opleidingsniveaus en leeftijden. Ook voelen steeds meer jongeren zich veilig in hun buurt. Vergeleken met 2010 maken minder jongeren zich ergens zorgen over. Als zij problemen hebben, bespreken zij die vaker met gezinsleden dan ten tijde van het vorige onderzoek.

Een korte samenvatting en het volledige rapport zijn te vinden op de site van gemeente Amersfoort onder Bestuur en organisatie: Onderzoek en cijfers.