• Archief BDU Media

Van de Burgt en Strooij koopt Elleboogkerk

AMERSFOORT De gemeente verkoopt de Elleboogkerk aan Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt en Strooij. Het bedrijf wil de kerk geschikt maken voor een hoogwaardig restaurant – met sterambitie, gecombineerd met expositieruimte. Het college kan zich vinden in deze ambitie. In de komende maanden werkt Van de Burgt en Strooij de plannen verder uit. Zij betrekken de buren en andere belanghebbenden daarbij.

In het bestemmingsplan geldt voor deze plek de bestemming Cultuur en ontspanning, en geen horeca. Wethouder Willem-Jan Stegeman (vastgoed): ,,Een goede nieuwe bestemming van de Elleboogkerk is belangrijk. Het gebouw is een sieraad voor de stad, maar kan pas echt stralen als er gebruik van wordt gemaakt. Een invulling als hoogwaardig restaurant en expositieruimte helpt ook bij de verbinding tussen de binnenstad en het Eemplein/De Nieuwe Stad. Onder meer om die reden zijn we positief over deze invulling."

VOORBEHOUD Op basis van de uitwerking van het plan weegt de gemeente af of de benodigde omgevingsvergunning kan worden verleend. Gekeken wordt onder meer naar cultuurhistorie en goed overleg met de buurt.

Van de Burgt en Strooij heeft veel ervaring met restauratie en herbestemming van monumentale panden. Voorbeelden in Amersfoort zijn Deli bar-restaurant Madonna in de Krommestraat en De Mariënhof aan de Kleine Haag.

HISTORIE De Elleboogkerk was tot 1963 in gebruik als kerk. Daarna heeft het verschillende functies en gebruikers gehad, tot het vanaf 1998 in gebruik werd genomen als museum voor het werk van kunstenaar Armando. In oktober 2007 woedde er een grote brand, waarbij een deel van het kerkgebouw en de Armando-collectie verloren gingen. Sinds de renovatie van het casco van de kerk in 2014 werd voltooid, stond de kerk te koop.