• Aandacht aan groen en natuurbeheer is erg belangrijk, aldus 033GROEN.

    Bert Vos
  • Bert Vos

Van gemeente- naar gemeenschapsgroen

AMERSFOORT Van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen, waar wijkbewoners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen over het beheer van de publieke ruimte en waar allerhande, eetbare, gewassen groeien en bloeien. Burgerinitiatief 033GROEN heeft bij de gemeente een voorstel ingediend voor méér van dergelijke plekken en streeft naar experimentele samenwerking met 'Amersfoort'.

Bert Vos

033GROEN is vorig jaar als coöperatie opgericht. Vijf groenondernemers en één burger-bewoner zijn nu lid. Zij werken in verschillende samenstellingen aan verschillende projecten. Het meest bekende voorbeeld is de Natuurtuin Liendert, die als een oase van rust een groene parel in de wijkdrukte genoemd mag worden. Vol wilde planten, kruiden, vogels, salamanders in de rustieke vijver, kronkelende paden en zitmuurtjes. Alles beheerd door buurtbewoners. Een tuin die al bijna veertig jaar bestaat maar in vergetelheid dreigde te raken. Enkele jaren geleden is het weer opgeknapt tot het stadspark dat het nu is. 033GROEN organiseert er regelmatig meewerkdagen, waar vrijwilligers de tuin onderhouden.

GEZONDHEID Stedelijk groen biedt tal van gezondheidsvoordelen en levert een fijnere, mooiere en biodiverse stad op, afgestemd op bewonerswensen uit de buurt, vindt voorzitter Edgar van Groningen. ,,Wij willen graag initiatieven ondersteunen voor dit soort projecten. Waar mensen zich met elkaar kunnen verbinden en elkaar weten te vinden. We willen dat de gemeente ons experimenteer- en leerruimte gunt en ons daarin faciliteert met onder meer projectgelden. Daarvoor hebben we onze visie 'Van Speldenprikken tot Stempel ' samengesteld en vorige week tijdens de raadsvergadering gepresenteerd." Inmiddels ontplooit en ondersteunt 033GROEN op verschillende plekken activiteiten, zoals Proef-Tuin Isselt, Groentjes uit Kruiskamp, herinrichting van de parkeerplaats op de Boldershof, ondersteuning in raad en daad van Buurttuin 't Middelpunt in Zielhorst; de HappyNes-tuin in Kruiskamp en Werkplaats Groene Schoolpleinen.

KLIMAATBESTENDIG In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente werden afspraken gemaakt over de projecten: Maaien met Meerwaarde Landgoed Schothorst, Natuurtuin Liendert en Proeftuin Isselt.,,Amersfoort moet een klimaatbestendige stad worden", zeggen de bestuursleden en vouwen een kaart open op de tafel. ,,Hier zie je de kwetsbare plekken in de stad waar in de toekomst, door de klimaatsverandering, steeds meer wateroverlast zal voorkomen. De afdelingen in het ziekenhuis met de meest kwetsbare functies zitten daarom een verdieping hoger." Aandacht aan groen en natuurbeheer is daarom voor de toekomst erg belangrijk, aldus 033GROEN.

,,De coöperatie", zegt Van Groningen, ,,wil een brede, in de maatschappij gedragen, betrokkenheid." Daarom vragen ze de gemeente, ondernemers, instellingen en inwoners om lid te worden.

Meer informatie op www.033groen.nl.