• Google Maps
  • Impressie fietstunnel onder Rotonde 2

    Gemeente Amersfoort
  • Impressie aanpassing Rotonde 1 tot turborotonde

    Gemeente Amersfoort

Vathorst krijgt turborotonde voor verbeterde veiligheid

AMERSFOORT Rotonde 1 en 2 aan de Bergenboulevard in Vathorst gaan op de schop. De aanpassingen moeten zorgen voor veiligere verkeerssituaties, een betere doorstroming op de Bergenboulevard en een betere bereikbaarheid van de wijk. 

Om te zorgen dat auto's op de Bergenboulevard beter kunnen doorrijden en de veiligheid hier verbetert, wordt Rotonde 1 omgebouwd tot turborotonde en wordt onder Rotonde 2 een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd. De aanpassingen gaan 3,7 miljoen euro kosten, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief.

TURBOROTONDE Rotonde 1 krijgt een extra rijstrook. Het (brom)fiets- en voetpad aan de oostzijde van de rotonde komt te vervallen. Daarmee vervalt ook de daar aanwezige bushalte. Deze bushalte wordt verplaatst naar de westzijde van de rotonde, waar (brom)fietsers en voetgangers kunnen blijven oversteken. 

TUNNEL Onder Rotonde 2 wordt een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd, zodat er een scheiding komt tussen auto's en fietsers en voetgangers. Door de ondertunneling van de rotonde verdwijnen de oversteekplekken voor (brom)fietsen en voetgangers over de Bergenboulevard aan de noord- en zuidzijde van de rotonde. (Brom)fietsers en voetgangers maken in de toekomst gebruik van de tunnel om naar de andere zijde van de Bergenboulevard te gaan. ,,Voor een aantal bewoners, die nabij de rotonde wonen, betekent dit in meer of mindere mate dat zij per fiets of te voet bij het oversteken van de Bergenboulevard een beperkte omweg moeten maken", laat het college weten.

PLANNING Het college verwacht dat eind 2018 of begin 2019 gestart kan worden met de werkzaamheden aan Rotonde 1. De aanleg van de langzaamverkeertunnel onder Rotonde 2 begint naar verwachting eind 2019.

BOMENKAP Door de aanpassingen aan de rotondes zijn volgens het college wel kleine wijzigingen in de groenstructuur nodig. Op enkele plekken worden daarom bomen gekapt. ,,Daarvoor in plaats komen nieuwe bomen, die de aanwezige structuur versterken."

VERDER-PROJECT De aanpassingen op de Bergenboulevard zijn onderdeel van het VERDER-project. Naast de maatregelen aan de Bergenboulevard betreft dit het verbeteren van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de Vrouwenpolder, de aanleg van de snelfietsroute tussen Amersfoort-centrum en Nijkerk, de aanleg van de Danzigtunnel tussen De Hoef en bedrijvenpark Vathorst en de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen Vathorst - Bovenduist en de provinciale weg Amersfoort-Bunschoten.