• Archief BDUmedia

VBBBB wil schorsing bomenkap in bos Birkhoven

AMERSFOORT De Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen (VBBBB) wil voorkomen dat de gemeente Amersfoort eind februari ongeveer 85 bomen in bos Birkhoven gaat kappen vanwege de Westelijke Ontsluiting. Dat laat de vereniging weten in een persbericht. De VBBBB maakt in het persbericht kenbaar aan de rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening te hebben gevraagd.

De VBBBB vraagt hiermee onmiddellijke schorsing van de ontheffingen die de gemeente eerder heeft ontvangen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

„We betreuren het dat de gemeente de lopende bezwaarprocedure niet respecteert en om onduidelijke redenen nu al bomen wil gaan kappen", zegt Carol Franssen, bestuurslid van de VBBB, in een persbericht. „In haar projectplanning geeft de gemeente nota bene zelf aan dat er pas in het najaar van 2018 bomen worden gekapt om rekening te houden met de lopende bezwaarprocedures. Ook is volstrekt onduidelijk waarom de gemeente nu ineens zo'n enorme haast heeft met de aanleg van extra parkeerplaatsen. De huidige parkeerterreinen bij

het hockeyveld en bos Birkhoven blijven nog tot medio 2019 bestaan", zo is in het persbericht te lezen.

ONTHEFFINGEN De VBBBB en verschillende bewonersgroepen hebben in juli 2017 bij de provincie Utrecht bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffingen voor flora en fauna. „De behandeling van dit bezwaar was uitgesteld tot na de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting. De Raad van State heeft dit bestemmingsplan op 24 januari 2018 onherroepelijk gemaakt."

NATUUR Volgens de VBBBB tast de geprojecteerde Westelijke Rondweg veel natuur aan: „Ruim 3000 grote bomen worden gekapt voor een nieuwe weg die de automobilisten tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg een paar minuten tijdswinst zou moeten opleveren."

BEZWAREN De bezwaren van de VBBBB en bewonersgroepen tegen de verleende ontheffingen Wet Natuurbescherming richten zich op verschillende tekortkomingen. „Zo zijn de ontheffingen bijvoorbeeld gebaseerd op onvolledig en onvoldoende zorgvuldig ecologisch onderzoek. Verder heeft de gemeente ook nog verzuimd om een ontheffing te vragen voor alle beschermde dieren in het gebied, waaronder das, boommarter en bepaalde soorten vleermuizen", aldus de VBBBB in het persbericht.