• Gert-Jan Kreikamp

Veel animo voor speculaasactie Hospice Dôme

AMERSFOORT Hospice Dôme aan de Appelweg in Amersfoort- Zuid, biedt dag en nacht deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Op 16 oktober 2016 bestaat deze instelling 12,5 jaar. Vandaar dat afgelopen weekend was de start van de speculaasverkoop vanuit een winkelpand aan de Utrechtseweg. De actie loopt tot half november.

Arjan Klaver

Hospice Dôme is uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het zorgpalet in Amersfoort en omgeving. Het werk gaat door. Het aantal aanmeldingen neemt nog steeds toe. Te midden van alle ontwikkelingen en discussies op het terrein van de palliatieve zorg en het levenseinde, staat Hospice Dôme als een huis. Ook in dit kroonjaar waarin deze instelling viert dat zij 12,5 jaar geleden is opgericht. „Nergens voel en beleef je de intensiteit van het bestaan zo sterk als juist op deze plek", aldus Margriet Euwema. Zij is als lid van Raad van Bestuur nauw betrokken bij het reilen en zeilen van deze instelling. „En tegelijk is het gewoon. Er wordt hier geleefd, gelachen en gehuild. Er is hoop en vrees. Vasthouden en loslaten. Het leven zoals het is. Wij gunnen het ieder mens om van dat leven waardig en persoonlijk afscheid te kunnen nemen - omringd met deskundige zorg en liefde."

OVERTUIGING Jaarlijks ontvangt Hospice Dôme gemiddeld 90 gasten, al dan niet omringd door betrokken familieleden en vrienden. De zorg baseert zich op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen die in het hospice werken. Stichting Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging die zich vertaalt in een concrete visie op zorg en het dagelijks handelen. „Wij verwachten van medewerkers van het hospice dat zij instemmen met deze grondslag; de gasten vragen wij deze te respecteren", duidt Euwema. „Zij hoeven deze niet te delen. Iedereen is welkom, ongeacht huidskleur, achtergrond en geloofs­overtuiging."

VRIENDEN VAN DOME Sinds de oprichting van het hospice in 2004 is de visie van de zorgverlening in het hospice onveranderd: de wensen en behoeften van de zieke gast zijn uitgangspunt voor de zorg. „De deur staat open voor iedereen, of je nu rijk of arm bent, jong of oud", voegt de Amersfoortse aan haar verhaal toe. „De eigen bijdrage in de zorg wordt altijd naar draagkracht aangepast. In het hospice is 24 uur per dag een deskundige verpleegkundige aanwezig, die ondersteund wordt door ziekenverzorgenden en vrijwilligers. Ook heeft het hospice een eigen arts, die gespecialiseerd is in de medische zorg rondom het levenseinde.

Om deze bijzondere zorg te kunnen blijven bekostigen is in 1997 de stichting 'Vrienden van Dôme' in het leven geroepen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en donateurs. Elk jaar verzorgen de Vrienden daarom een speculaasactie. Hierbij wordt speculaas verkocht door vele vrijwilligers in regio Amersfoort. Het geld dat hiermee wordt opgebracht, komt geheel ten goede aan de zorg voor de gasten. Wanneer u de informatie heeft gemist, geen nood. Het is tot half november mogelijk speculaas te kopen voor dit goede doel!"

Mailen kan naar info@hospicedome.nl of tel. 033-4601960.