• ANP

Veel daklozen zijn klaar voor een woning, maar waar?

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort heeft de opvang van daklozen redelijk op orde. Er zijn gewoonlijk genoeg slaapplekken, wel is de 'doorstroming' een probleem. Ofwel: het vinden van permanente woningen. Er is een tekort aan huizen in Amersfoort en al helemaal voor hen die weinig kunnen betalen.

Jeroen de Valk

Het college van burgemeester en wethouders schrijft dit aan de gemeenteraad. De raad had gevraagd om een onderzoek en dat heeft dus plaatsgevonden. In de raadsinformatiebrief gaat wethouder Menno Tigelaar niet in op eventuele problemen van omwonenden, zodra 'kwetsbare' mensen in een woonwijk worden gehuisvest.

Menige Amersfoorter herinnert zich de recente onrust - met onder meer een steekpartij - in een flat aan de Paladijnenweg. Hier waren vijftien 'verwarde' personen gehuisvest. Het college gaat er van uit dat zulke verwachtingen in dit geval niet aan de orde zijn.

De brief bevat niettemin belangrijke informatie. De diverse instanties werken beter samen, of streven daar althans naar: onder meer het Leger des Heils, GGz Centraal en schuldhulpverlener Stadsring51. Zo ontstaat een database waarmee hulpverleners een completer beeld krijgen van hun cliënten.

'ZORGMIJDEND' In de nachtopvang - aan het Smallepad en in de Amergaard, bij Zon en Schild - verblijven gemiddeld in totaal 85 personen. Daarvan zijn 38 mensen 'langer dan zes maanden in beeld', terwijl de rest komt en gaat. Soms met onbekende bestemming, in het ideale geval naar een eigen woonplek; met of zonder begeleiding.

De hulpverleners willen vaart maken; vlot wordt in beeld gebracht wat de problemen zijn. Schulden, psychische aandoeningen, drank, drugs, een onhoudbare 'thuissituatie'? Sommige cliënten kunnen vrijwilligerswerk gaan verrichten, enkelen zijn echter 'zorgmijdend'; ze willen zich niet laten helpen en zijn weinig aanspreekbaar. Zo ontstaat voor hen een probleem, aangezien een daklozenuitkering alleen wordt verstrekt als iemand zich inspant om mee te werken aan terugkeer naar de maatschappij.

Het college heeft op verzoek van de raad de nachtopvang in de Amergaard verlengd tot ten minste eind 2021. Aan de dagopvang hier komt wel een einde; niet uit onwil, maar omdat daar maar vijf tot acht personen per dag op afkwamen. Er verblijven 's nachts gemiddeld 28 mensen.