Veel mensen beschermen gepeste jongen met Downsyndroom

AMERSFOORT De Amersfoorters Jaap Gunnink en Benjamin Beernink van Bondgenoten presenteerden donderdag 21 maart, op Wereld Downsyndroomdag, een nieuwe video. Ze wilden zien hoe mensen reageren als ze een medewerker in een frietzaak met het Downsyndroom belachelijk maken. De reacties zijn hartverwarmend; veel mensen nemen het op de gepeste jongen - die uiteraard in het complot zit - op.

Gunnik en Beernink testen op Youtubekanaal Bondgenoten met experimenten hoe sociaal Nederland is. ,,Hoe reageren omstanders en nemen mensen het nog voor elkaar op in de samenleving?"