• Foto: Hans Vos
  • Foto: Hans Vos

'Verbindingsman' Peeman zet zich in voor belang van de wijk Nieuwland

Op zijn trektocht met pen, papier én fotocamera door Amersfoort-Noord last correspondent Hans Vos een tussenstop in de wijk Nieuwland in. Daar heeft hij een gesprek met de 47-jarige Arjen Peeman. De zelfstandig ondernemer (Secondlifebuildings) is bestuurslid van de vorig jaar mede door hemzelf opgerichte wijkvereniging Nieuwland Ontmoet. Daarnaast is hij een fervent toerfietser en tenor in het Christelijke koor Message Amersfoort.,,Héérlijk, je kunt het gras ruiken'', zegt Arjen Peeman zodra hij een paar stappen heeft gezet op de groenstrook bij De Boerderij, het gesloten wijkcentrum van Nieuwland. De affiches 'Te koop' die op verschillende plaatsen zichtbaar zijn, doen hem verdriet. Zo laat hij vóór de fotosessie weten. ,,Onbegrijpelijk, dat het zo ver heeft moeten komen.''door Hans VosHij noemt zichzelf een oorspronkelijke Nieuwlander. Met een hoorbaar lichter geworden Haagse tongval. De in de residentie geboren Peeman behoorde in 1995 tot de allereerste lichting bewoners van de vinex-wijk ten noorden van Hoogland. In bijna twintig jaar heeft hij veel om zich heen zien veranderen. Véél ten goede, maar lang niet alles. De plussen én minnen houden hem bezig in zijn functie van secretaris van Nieuwland Ontmoet. Samen met buurtgenote Gerrie Fenten - benoemd tot voorzitter - nam hij het initiatief voor de oprichting van deze vereniging voor bewoners en ondernemers in zijn wijk. Dat zegt alles over diens grote betrokkenheid bij het wonen, leven, recreëren en werken in Nieuwland. Het verbinden en waar nodig verbeteren van de sociale samenhang, daar draait het voor hem allemaal om. Beroepsmatig probeert Peeman leegstaande gebouwen - of delen ervan - een tweede leven te bezorgen. Hij runt zijn eigen onderneming Secondlifebuildings. Dat doet hij vanuit een ruimte in een mega-pand in bedrijvenpark De Hoef in Amersfoort, dat eens het hoofdkantoor was van een inmiddels verdwenen supermarktketen. ,,Secondlifebuildings is ook een symbolische benaming. Als zelfstandige ben ik drie jaar geleden, na jaren in loondienst te hebben gewerkt, zelf ook aan een tweede leven begonnen.''De leegstand van De Boerderij in Nieuwland, voorheen het kloppende hart van zijn woonbuurt, is hem een doorn in het oog. Ook vanuit professioneel oogpunt. ,,In z'n algemeenheid is leegstand slecht voor de nabije omgeving. Die wordt daardoor minder leefbaar, helaas. Dat merk je ook aan het winkelcentrum in Nieuwland, waar winkels de laatste tijd de deuren hebben moeten sluiten. Zodra winkeliers verdwijnen, wordt het er niet vrolijker en gezelliger op. Heel erg jammer is dat voor zo'n mooie wijk.''Het liefst zou Peeman De Boerderij vandaag nog heropenen. ,,Voor wijkbewoners moet er een ontmoetingsplaats zijn. Natuurlijk zijn er locaties waar dat nog steeds kan. Denk aan de kantines van de voetbal- en tennisvereniging en een aantal kerken. Maar voor hen die daar niet bij zijn aangesloten of zich er niet mee verbonden voelen, is de drempel te hoog. Zeker voor de jeugd die er in grote getalen is. Hoe welwillend en gastvrij de sportclubs en de kerken ook zijn, de functie van een buurtcentrum kunnen ze nimmer vervullen.''Vorig jaar smeedde Peeman reddingsplannen voor De Boerderij. Hij deed dat samen met zijn vaste wielrenmaatje, Hans Loonstra. Zonder het beoogde resultaat. ,,Wij kwamen tot de conclusie dat het financieel onhaalbaar was om de buurtaccommodatie weer draaiende te krijgen. De exploitatie konden we niet rondkrijgen, omdat de gemeente vasthield aan de eis dat de maatschappelijke functie behouden moest blijven. Commerciële activiteiten waren niet toegestaan.''Loonstra haakte teleurgesteld af, Peeman bleef zich vol overgave inzetten voor het wijkbelang. Dat doet hij nog steeds. Niet langer als privé-persoon maar in de functie van bestuurslid van Nieuwland Ontmoet, waarvan hij mede-oprichter was. ,,Als vereniging hebben we body en status in gesprekken met de gemeente. We hebben bewust voor de verenigingsvorm gekozen. Digitaal willen we de mensen in Nieuwland nader verbinden, ook via sociale media, maar daarnaast streven we ernaar om écht met elkaar in gesprek te gaan. Juist dat persoonlijke karakter is zo belangrijk in een wijk.''De behoefte aan een 'praathuis' is en blijft groot. ,,De jeugd appt met elkaar via hun smartphones. Dat is hun communicatiemiddel. Maar er is een heel grote groep oudere wijkbewoners die om een echt woord verlegen zit. Al die mensen passen niet in een huiskamer, daar is een veel grotere ruimte voor nodig. We zijn ons over nieuwe stappen aan het beraden. Eigenlijk is het een typisch Nederlands probleem waarmee we zijn geconfronteerd. Heel kort door de bocht: er is een gebouw dat van de gemeente is, waar alle bewoners van Amersfoort aan meebetalen, maar dat niet door een deel van hen gebruikt mag worden. Te zot voor woorden.''Van opgeven is geen sprake. ,,Ik ben en blijf bevlogen'', zegt Peeman met een stemverheffing. ,,Nieuwland is een van de grootste wijken van Amersfoort, waar te weinig voorzieningen zijn. Vooral voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is dat sneu. Die lopen daar niet mee te koop. Maar als je links en rechts je oor open houdt, dan vang je deze signalen op. Ik zeg niet dat een ontmoetingscentrum hun redding is. Maar als je elkaar niet kent en je niet van elkaars knelpunten weet, dan kun je er niets aan doen. Elkaar ontmoeten, betekent dat je er over kunt praten, dat je je hart kunt luchten en dat er naar je geluisterd wordt. Zo kunnen er geweldige initiatieven ontstaan.''Achter de ramen van De Boerderij mogen de 'Te Koop'-affiches hangen, toch wil dat volgens Peeman niet zeggen dat Nieuwland niét ontmoet. ,,In 2015 gaan we ontmoeting 2.0 uitrollen. Door middel van buurtbijeenkomsten en coöperatief investeren in deze duurzame wijk'', merkt hij op. ,,We gaan de verloedering aanpakken, jazeker. Er is heel wat te doen. Mensen in Nieuwland zien het gemeenschappelijke belang daarvan. Dus zullen er vanzelf nog meer verbindingen gaan volgen. Daar ben ik van overtuigd.''Foto: Arjen Peeman (47), secretaris van Nieuwland Ontmoet, voor de te koop staande Boerderij.