Verblijfsvergunning Zuzu niet verlengd

AMERSFOORT De verblijfsvergunning van Zuzu, die samen met zijn moeder en zijn oudere broer in AZC Amersfoort verblijft, wordt niet verlengd. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers ziet geen reden om te concluderen dat er sprake is van bijzondere individuele omstandigheden die aanleiding zouden moeten zijn tot het verlengen van de verblijfsvergunning, zo schrijft de staatssecretaris in een brief aan burgemeester Lucas Bolsius.

Burgemeester Bolsius vroeg aandacht voor de situatie van de familie Al Jumaili bij de staatssecretaris in de hoop dat deze gebruik kon en wilde maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Echter ziet deze daar van af ondanks de benoemde argumenten van de burgemeester.

ASIEL De moeder van Zuzu heeft in november 2015 een asielaanvraag ingediend. Samen met zijn oudere broer verblijft Zuzu in Amersfoort. Volgens Bolsius heeft hij traumatische ervaringen na de oversteek naar Europa en zonder professionele hulp zou hij zich niet kunnen ontwikkelen. Mede door het feit dat bij Zuzu het syndroom van Down is geconstateerd zouden dit volgens de Amersfoortse burgemeester genoeg argumenten moeten zijn om een uitzondering te maken voor Zuzu.

UITGEPROCEDEERD De jongen die eigenlijk Zain heet, maar als koosnaam Zuzu draagt, zal vanwege hun achtergrond naar Irak worden uitgezet. ,,Hier gaan zij het verschrikkelijk moeilijk krijgen", zo schreef actievoerder Deborah Ligtenberg uit Amersfoort. ,,Zuzu maakt in Irak geen schijn van kans. Hij komt hier in een vluchtelingenkamp terecht, waar zijn zwakke gezondheid niet bestand zal zijn tegen de slechte hygiënische omstandigheden".