'Vergunningparkeren wordt opgedrongen'

AMERSFOORT Inwoners van Amersfoort krijgen vergunningparkeren opgedrongen, vindt de SP. Vergunningszones worden ingevoerd zonder dat de mening van bewoners werkelijk wordt gehoord. De SP stelt voor om de bewonersenquête weer in te voeren en om de kosten van het vergunningparkeren niet bij de bewoners, maar bij de gemeente neer te leggen.

Jeroen de Valk

Raadslid Marijke Jongerman (SP) schrijft dit aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De bewonersenquête - eerder een gebruikelijke manier om meningen van bewoners in kaart te brengen - werd afgeschaft door een meerderheid van de raad op 15 september 2015.

Sindsdien wordt een aanvraag gehonoreerd als die is ondertekend door tenminste vijftig bewoners. In straten met veel inwoners kan zodoende een minderheid het vergunningparkeren aanvragen. Jongerman verwijst naar het Gildenkwartier, waarbij de aanvraag werd ondersteund door slechts zeven procent van de bewoners.

Jongerman acht het 'a-sociaal' om mensen op te zadelen met een dergelijke maatregel zonder hen vooraf te informeren en zonder hun stem te horen. Jongerman: ,,Samen maken we de stad? Blijkbaar niet als het om vergunningparkeren gaat!''

Daarnaast vindt de SP-fractie dat de kosten voor vergunningparkeren niet bij de bewoners, maar bij de gemeente moeten liggen. Immers: ,,De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende parkeerruimte en het terugdringen van het autogebruik binnen de stad. Maar er is geen enkele financiële prikkel om daaraan te voldoen als je zo makkelijk vergunningparkeren kunt invoeren.''

Jongerman constateert dat rondom het centrum veel wijken te vinden zijn met inwoners met relatief lage inkomens. Zij mogen niet de dupe worden van 'een falend parkeer- en vervoerbeleid'. Volgens de SP zal de gemeente, als het zelf deze kosten in de portemonnee gaat voelen, sneller geneigd zijn om met parkeer- en vervoeralternatieven te komen.

De uitbreiding van de parkeervergunningzones wordt op dinsdagavond 7 juni besproken in de gemeenteraad. Er is dan ook de gelegenheid voor bewoners om zich hierover uit te spreken.