• Dag Peter,
  Hierbij ook nog een foto van mij (links)
  En Simon van der Geest (rechts)
  De foto is gemaakt voor de Veerensmederij (dat is extra leuk)
  Hartelijke groet
  Niek
  www.amsterdamsbachconsort.nl

Verkorte Johannes Passion voor hele gezin

Peter Bruinsma

AMERSFOORT Op Paaszondag 5 april brengt het Amsterdams Bach Consort onder leiding van Niek Idelenburg de Zapp Johannes in de Veerensmederij aan de Amersfoortse Soesterweg. De ingekorte Johannes Passion duurt als Zapp Johannes een uur en begint om 14.30 uur.

Na de succesvolle Zapp Mattheus brengt zanger en dirigent Niek Idelenburg samen met een solistenensemble de Johannes Passion als familieconcert. Opnieuw tekent schrijver Simon van der Geest voor een geestige en ontroerende tekst, waarbij zangers en ensemble zich laten inspireren door Bachs virtuoze muziek. De Johannes Passion is door Bach gecomponeerd voor vierstemmig koor, vocale solisten en orkest met diverse obligaatinstrumenten, orgel en continuo. Evenals in de Mattheus Passion is ook hier de evangelietekst de tenorsolist in de mond gelegd. Bach zette deze woorden in eenvoudig verhalend recitatief, maar oneindig rijk van melodie en ritme, vol van schilderende, dramatische wendingen en met onverwachte harmonieën.

In de Zapp Johannes is de rol van de Evangelist weggelegd voor de verteller waarbij het verhaal van Simon van der Geest de leidraad is. Niek Idelenburg zal zelf de rol van verteller op zich nemen. Hij verduidelijkt de essentie van het verhaal. ,,In de vertelling fungeert Jezus als het ware als een coach van een voetbalelftal. Hij is dan de leider die alle emoties die een goede coach in zich draagt de revue laat passeren. Jezus ontpopt zich naar zijn mannen niet alleen als coach maar ook als vriend. In een Zapp Johannes zapp je door het stuk heen en maak je een samenvatting. We kiezen dus aria's en koordelen en laten ons daarbij leiden door het verhaal. Dat bepaalt dus heel sterk de keuze van de stukken. Als er wordt gezegd: ik wil Jezus wel verraden, maar wat geef je er voor, dan klinkt het koordeel 'Lasset uns den nicht zerteilen' als een logisch antwoord op die vraag. Als Petrus ontkent dat hij bij het gevolg van Jezus hoort klinkt het koor 'Bist du nich seiner Jünger einer', ben jij ook niet één van hen? Zo worden alle gezongen delen uit het verband van het verhaal duidelijk'."

Niek Idelenburg is artistiek leider van het Amsterdams Bach Consort en artistiek directeur van Holland Opera. Als vaste zanger van Holland Opera zong hij er al meer dan tweeduizend voorstellingen. Niek onderstreept dat de Zapp Johannes geen theatrale insteek heeft. ,,We werken niet met een decor of andere theatrale elmenten als licht en geluid. Het wordt een concertante uitvoering door een vocaal kwartet en een instrumentaal ensemble. De zangers nemen zowel de aria's en recitatieven als de koordelen voor hun rekening. We brengen de Johannes Passion in een zapp-versie terug naar een uur en behouden de spanning en de rode draad in het verhaal. Een traditionele Johannes Passion is vanwege de inhoud en lengte vrijwel ontoeganklijk voor kinderen. Met deze versie en met het ontroerende en geestige verhaal van Simon van der Geest willen we ook kinderen bereiken." De Zapp Johannes op Eerste Paasdag wordt daarom ook een echt familieconcert. ,,Simon van der Geest weet hoe hij kinderen moet boeien. Hij won eerder Gouden Griffels voor 'Spinder'."

Als tenorsolist zong Niek Idelenburg al vele malen de Johannes Passion. Op Goede Vrijdag is hij de Evangelist in een uitvoering in Amsterdam.Een uitgesproken voorkeur voor de Johannes of Mattheus Passion heeft Niek Idelenburg eigenlijk niet: ,,De Johannes Passion kent mooie flitsende koren en dat maakt het voor een koor misschien interessanter om dat werk te voeren. De aria's in de Mattheus Passion zijn echter weer heel aangrijpend." Idelenburg zit nog volop in de reeks voorstellingen van Suikertantes die Holland Opera vanaf eind december 2014 in de Veerensmederij op de planken bracht. ,,De scholen die de voorstellingen bezochten waren heel enthousiast. Nu hebben we nog uitvoeringen in het zuiden van het land." Ondertussen kijkt Niek met Holland Opera vooruit naar het eind van het seizoen. ,,In juni gaan we weer uitvoeren op de lokatie Fort Rhijnauwen. Dat wordt de wereldpremiere van Day After, een nieuwe compositie van Jonathan Dove."