Vlag uit bij JvO: bouw eindelijk akkoord

AMERSFOORT De weg voor een nieuw schoolgebouw van Gymansium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) ligt open. De gemeenteraad van Amersfoort heeft dinsdag 5 juli unaniem ingestemd met collegebesluit over de verbouwing en uitbreiding van de school. Het JvO keek al een aantal jaren uit naar het besluit en nu het besluit genomen is, wordt er snel gestart met de ontwerpfase en de procedures met betrekking tot vergunningen en het bestemmingsplan.

In mei 2014 presenteerde de Onderwijsgroep Amersfoort (het bestuur waar het JvO onder valt) haar plannen voor nieuwbouw op het eigen sportveld van de school. Mede als gevolg van de bezwaren van de omwonenden besloten de gemeente en de school gezamenlijk te onderzoeken of verbouw en uitbreiding op de huidige locatie van de school op het Thorbeckeplein mogelijk te maken was. Na een intensief traject bereikten de Onderwijsgroep en de gemeente hierover in mei een akkoord. De verbouwing en uitbreiding van het gebouw zal gebeuren volgens de nieuwste bouwnormen, waardoor het JvO 40 jaar vooruit kan.

Cees van Lent, rector JvO: ,,Wij zijn bijzonder gelukkig dat de beslissing nu genomen is. We kunnen niet wachten om van start te gaan. Ons tijdspad is ambitieus maar realistisch. Achter de schermen wordt er deze zomer al druk gewerkt aan de voorbereidingen. In het nieuwe schooljaar zullen we een informatiebijeenkomst beleggen voor alle belanghebbenden. Ook is er een werkgroep van direct omwonenden in het leven geroepen. Ik vertrouw erop dat iedereen zal meewerken om te zorgen dat wij in augustus 2018 met ons team en alle leerlingen het nieuwe gebouw kunnen betrekken."