Vluchtelingen doen verhaal in Nieuwe Kerk

AMERSFOORT Saleh (niet zijn echte naam) uit Syrië is een knul van zeventien. Afgelopen donderdag deed de jonge vluchteling zijn verhaal, voor een grote groep belangstellenden in de Nieuwe Kerk. Soms toonde hij zijn rechterarm, om te laten zien dat hij zichzelf snijdt en krast.

Paul van der Harst

 

Het vluchtverhaal van Saleh is een drama, en het komt er dan ook met horten en stoten uit. Voor de meer dan 130 luisteraars in de Nieuwe Kerk is het nauwelijks verstaanbaar. Maar elke keer als hij zijn rechterarm laat zien, begrijpt iedereen ook zonder woorden wel dat het Saleh tot nog toe ontzettend tegen zit in het leven.

Om kennis te nemen van de opvang van minderjarige alleengaande vluchtelingen die op het terrein van Zon en Schild komen wonen, had het platform Amersfoort Geeft Thuis betrokkenen bij vluchtelingen in Amersfoort uitgenodigd. Saleh, en drie andere jonge jongens deden hun verhaal.

Heel verschillende verhalen vertellen ze. Na Saleh vertelt Reza uit Iran zijn verhaal. Ontspannen, positief, alles gaat gewoon goed. ,,Ik ga naar school, ik werk hard en ben blij met de kansen die ik krijg." Niets meer aan toe te voegen, in zijn al goed begrijpelijke Nederlands. Hij zou hier zomaar geboren kunnen zijn.

 

GROTE ZORGEN Grote verschillen zijn er tussen de mensen die hier naartoe komen. Politieke en culturele verschillen in de landen van herkomst, maar ook het verschil in status, het al dan niet alleen zijn - met de spanning en het verdriet over de familie die is achtergebleven. ,,We hebben niet allemaal een oorlogstrauma, maar we hebben bijna wel allemaal grote zorgen om onze geliefden in het land van herkomst", zegt een van hen. En een ander: ,,Verplaats ons na een periode van gewenning niet naar het andere uiteinde van het land, waardoor relaties die we hebben opgebouwd weer worden afgebroken." En: ,,Het is heel erg belangrijk om met mensen van hier te sporten, samen te eten, gewoon iets gezelligs te doen. Dat kan gewoon een keertje, het hoeft niet allemaal zo ingewikkeld."

Het gesprek in de zaal laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn daadwerkelijk iets te betekenen in een goede opvang van gevluchte mensen. Vertegenwoordigers van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies, de Raad van Kerken, vrijwilligers van Gastgezin Amersfoort en vrijwilligersorganisatie Ravellijn hebben daarom het initiatief genomen tot het lanceren van de portal www.amersfoortgeeftthuis.nl. Op dit online platform kunnen organisaties aangeven wat en wie ze nodig hebben. Ideeën en suggesties voor activiteiten en projecten worden aangekondigd, en daarnaast is er informatie over (organisaties die zich bezighouden met) vluchtelingen. 

foto Het platform Amersfoort Geeft Thuis heeft vluchtelingen en betrokkenen in Amersfoort uitgenodigd.

(Dit verhaal kwam tot stind in samenwerking met de Raad van Kerken Amersfoort).