• Kees van de Veen

Vluchtelingen voormalige Anne Annemaschool zijn verhuisd

AMERSFOORT De vluchtelingen die enkele weken waren gehuisvest in de voormalige Anne Annemaschool zijn vorige week verhuisd naar de noodopvang in Zeist. Met het vertrek van deze vluchtelingen eindigt in Amersfoort de crisisnoodopvang. De school wordt weer overgedragen aan de beheerder en wordt binnen afzienbare tijd, zoals ook de bedoeling was, gesloopt.

De komende periode wordt er door de gemeente, samen met het COA, gezocht naar mogelijke locaties van noodopvang en extra capaciteit voor reguliere opvang. Er zijn door het college twee locaties als kansrijk aangemerkt. Dat zijn het sportveld naast het huidige Asiel Zoekers Centrum (AZC) aan de Barchman Wuytierslaan en op het terrein van Zon en Schild aan de Utrechtseweg. Per locatie wordt een gespreksavond gehouden met omwonenden.

Naast de twee kansrijke locaties zijn er drie locaties waar een nadere verkenning plaatsvindt voor noodopvang of reguliere opvang. Dit zijn een deel van het Elisabethterrein en Park Schothorst, omgeving van de voormalige Eemforsboerderij. De derde locatie is Zon en Schild aan de Utrechtseweg voor extra plekken noodopvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).