• André van der Velde/BDU

Voedselbank genomineerd voor 'Meer dan handen'-vrijwilligersprijs

AMERSFOORT De Voedselbank Amersfoort is genomineerd voor de 'Meer dan handen'-vrijwilligersprijs. Tot en met 11 februari kan iedereen in Nederland stemmen. ,,Als we de publieksprijs winnen, krijgen we 2.000 euro, waar we weer veel mee kunnen doen voor onze klanten."

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten en -initiatieven. Er zijn drie categorieën: landelijke vrijwilligersorganisatie/landelijke projecten, lokale organisaties/projecten en de individuele vrijwilliger die het afgelopen jaar van onschatbare waarde is (geweest) voor zijn of haar organisatie of project. Daarnaast is er een speciale prijs voor de gemeente die veel doet aan erkenning en waardering van het vrijwilligerswerk in de eigen gemeente. De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019.

VOEDSELBANK Samen met alle particuliere initiatieven en de lokale overheid zorgt Voedselbank Amersfoort ervoor dat niemand in Amersfoort een (zo gezond mogelijke) maaltijd hoeft te missen vanwege zijn of haar financiële positie. In de basis biedt de Voedselbank in elk geval direct een pakket levensmiddelen om hun deel te leveren in het oplossen van de hulpvraag. De Voedselbank geeft levensmiddelen, maar verwijst ook breed naar hulpverlening en ondersteuningsmogelijkheden door bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de caritas, gemeente, etc. Kortom Voedselbank Amersfoort werkt samen met de gehele 'civil society' om noden op te lossen, zodat mensen bijvoorbeeld minder last van armoedestress krijgen en er meer ruimte komt om het 'doenvermogen' te ontwikkelen.