Voedselbank ziet klanten afnemen in eerste kwartaal

AMERSFOORT Het aantal klanten van Voedselfocus is gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar, meldt Voedselfocus Amersfoort in haar nieuwsbrief. ,,We zijn vooral heel blij met de uitstroom van 'oude' klanten. Iedereen die bij ons al langer dan een jaar een pakket komt halen, volgen wij namelijk met nóg grotere belangstelling. Dit omdat we ernaar streven dat iedereen die aanklopt voor hulp, binnen een paar maanden toch weer zoveel te besteden moet hebben dat een voedselpakket niet meer nodig is. Slechts in uitzonderingssituaties lukt dat niet."

In 2015 heeft het bestuur van Voedselfocus een aanvraag gedaan bij het Sociaal Fonds voor professionele ondersteuning rond de intake. Door professionals in te zetten was er ruimte om het intakeproces goed door te nemen, te verbeteren en trainingen te regelen. Maar ook om oude dossiers dieper door te kunnen nemen dan normaliter was gelukt. Met bewindvoerders, medewerkers Stadsring51, minimacoaches en andere betrokkenen, is uitgebreid besproken waar oplossingen konden komen voor situaties die soms muurvast leken te zitten.

,,In het eerste kwartaal van 2016 zien we hiervan nu de eerste concrete resultaten. Bij Voedselfocus zagen we dat ook al wel eerder aankomen, omdat wij merkten bij de herintake's in december, dat klanten soms al wel tien euro boven onze norm waren gekomen. Maar om dan in de duurste maand van het jaar meteen maar afscheid van ze te nemen, dat doen we toch meestal niet."

UITSTROOM VATHORSTERS SNELST Op dit moment telt de Voedselbank nog 73 personen of gezinnen die al langer dan een jaar een pakket krijgen. Elke maand komen er ongeveer veertig nieuwe aanvragen binnen bij Voedselfocus. Opvallend is dat klanten uit Vathorst relatief het snelste uitstromen. ,,We denken dat dat vooral aan hun specifieke problematiek ligt. Het inkomen ligt daar meestal hoger dan het bijstandsniveau en daarom zijn er bij hen gemakkelijker en sneller op eigen kracht oplossingen te vinden. In bijvoorbeeld het Soesterkwartier zien we veel meer lagere inkomens en problematiek die samenhangt met 'generatie armoede', waardoor er op korte termijn veel minder oplossingen te vinden zijn."

De groep alleenstaanden, met een inkomen op bijstandsniveau (924 euro), heeft het financieel het zwaarst. Vooral ook omdat deze groep in verhouding meer van het inkomen aan huur moet besteden, de particuliere huren zijn hoog in Amersfoort en het aantal sociale huurwoningen te laag.

Voedselfocus biedt overigens al jaren iedereen die een klein beetje boven de norm van de landelijke

VAKANTIEGELD DELEN Al meer dan tien jaar loopt er binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort de actie: 'Vakantiegeld Delen.' En ieder jaar zijn er weer méér Amersfoorters die hun vakantiegeld graag willen delen met anderen. De actie wordt inmiddels dan ook door andere kerken en organisaties opgepakt.

Ook Voedselfocus mag elk jaar adressen aanmelden die voor zo'n extraatje in aanmerking zouden willen komen. Een bijdrage overmaken kan op: NL20

INGB 0000 1396 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort en onder vermelding van 'Vakantiegeld Delen'.

(Archieffoto ter illustratie).