• Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014)

    Gemeente Amersfoort

Voorstel: 'wisselschool' voor tijdelijk onderdak

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort kan wellicht vele miljoenen besparen dankzij het instellen van een 'wisselschool' voor tijdelijk onderdak. Dit schrijft raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) aan het college van burgemeester en wethouders. Hij verzoekt het college dit plan serieus te overwegen.

Jeroen de Valk

Het fenomeen 'wisselschool' bestaat al in andere gemeenten en kan ook Amersfoort soelaas bieden. Immers, zo schrijft hij, veel scholen hebben behoefte aan een tijdelijk onderdak op een andere plek.

Nu de economie aantrekt, is er weer een budget voor het verbouwen, moderniseren en nieuwbouw van scholen. Dat alles gaat allesbehalve gratis; Stoelinga constateert dat het Integraal Huisvestingsplan voorziet in 360 miljoen, uit te geven in de komende veertig jaar.

Het scholencomplex van De Vosheuvel moet uitwijken naar Leusden en medio 2017 zal het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt voor tenminste één jaar elders worden ondergebracht. Het gymnasium moet immer dringend worden opgeknapt.

ONVERWACHT HOOG De kosten kunnen onverwacht hoog oplopen. Stoelinga legt voor in schriftelijke vragen aan het college: ,,Gemeenten richten hiervoor wisselscholen in om scholen op te vangen waarvan de panden tijdelijk gesloten moeten worden wegens bouwwerkzaamheden. Het gaat dan meestal om scholen of kantoren die in het bezit zijn van de gemeente of kunnen worden aangekocht. Zo wordt veel geld voor tijdelijke huisvesting bespaard.'' Hij vraagt het college met klem het idee te overwegen.