• Het Huis van Bartels

Voortbestaan Huis van Bartels 'onbetaalbaar en niet realistisch'

AMERSFOORT Het Huis van Bartels is een mooi initiatief, maar er is geen geld voor; Amersfoort heeft de grond nodig voor woningbouw. Dit is de mening van een meerderheid van de gemeenteraad. De raadsleden toonden sympathie voor het burgerinitiatief. Maar met het in standhouden van het chalet en het groene gebied erom heen kunnen 49 woningen niet worden gebouwd en zit de gemeente met een schadepost van tweeënhalf á drie miljoen euro.

Jeroen de Valk

Zodoende werden drie moties weggestemd: één om de mogelijkheden van de huidige locatie te onderzoeken, één om te zoeken naar alternatieven in de omgeving en één waarin werd gevraagd om een nieuw onderzoek naar de huidige plek. Globaal een derde van de raad was voor, twee derde tegen.

NOODZAAK Rob Molenkamp (SP) hamerde op de noodzaak van een nieuw onderzoek, uit te voeren binnen drie maanden. Wethouder Fleur Imming bracht daar tegenin dat er al talrijke onderzoeken zijn geweest; wat was er nog te onderzoeken? Ze zou al in gesprek zijn met de mensen van het Huis van Bartels, maar het benodigde 'businessplan' zou de stichting nog niet hebben afgeleverd.Koos Voogt (VVD) zei simpelweg: ,,Het voortbestaan van het Huis van Bartels is onbetaalbaar en niet realistisch.''

SOCIALE BINDING De Stichting Het Huis van Bartels, een buurtorganisatie in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg, presenteert zich op zijn site als een groep 'actieve bewoners en vrijwilligers, die zich inzet voor de bevordering van de sociale binding in deze wijken'. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de 'de natuur in de directe leefomgeving, omdat wij werken vanuit de overtuiging dat een groene ruimte inspirerend werkt en de gezondheid en het welzijn van mensen bevordert'.

In De Stad Amersfoort van 26 april meer over dit onderwerp.