• Jerry Lampen

Vorig jaar ruim zeshonderd woninginbraken in Amersfoort

AMERSFOORT Het aantal braken in Amersfoort daalde vorig jaar in totaal met zeven procent ten opzichte van 2014. Opvallend zijn de daling van woninginbraken (- 25 procent) en autokraken (- 24 procent). Daar tegenover staat een toename van het aantal fietsdiefstallen met 13 procent en zakkenrollen met 15 procent. Dat blijkt uit de veiligheidscijfers van gemeente Amersfoort over 2015. De volledig rapportage is in te zien op de website van gemeente Amersfoort.

Eind 2013 en begin 2014 vonden er veel woninginbraken plaats. In 2014 werd een flinke daling van het aantal woninginbraken ingezet die in 2015 werd voortgezet. In 2015 werden er 620 woninginbraken gepleegd. In 2014 waren dat er 823, in 2013 waren dat er 1153 en in 2012 vonden er 1207 woninginbraken plaats. Van de 620 woninginbraken in 2015 waren 230 pogingen tot inbraak en 390 voltooide inbraken.

De persoonsgerichte aanpak en maatwerk op hotspots werpt zijn vruchten af, meldt de gemeente in een persbericht. De persoonsgerichte aanpak is een integraal op de persoon toegesneden mix van interventies die beoogt te verhinderen dat de persoon in kwestie opnieuw een strafbaar feit pleegt.

JEUGD Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2015 met tien procent gestegen ten opzichte van 2014. Afgelopen jaar waren er 1156 meldingen van jongerenoverlast. In 2014 waren dat er 1053. Deze stijging werd met name veroorzaakt door meldingen in Vathorst en het Industriekwartier (Eemplein). In samenwerking tussen de politie, jongerenwerk, jeugdinterventieteam, gemeente en lokale ondernemers is voor de betreffende locaties een plan van aanpak opgesteld.

Het aantal fietsdiefstallen steeg in 2015. De plekken waar de meeste fietsen worden gestolen zijn het Centraal Station, de Stadskern, Vathorst en het Soesterkwartier (Piet Mondriaanplein). Net als de afgelopen jaren worden nog steeds lokfietsen ingezet. Met flyeracties op hotspots worden fietseigenaren gewezen op de kans op fietsdiefstal en de mogelijkheden om deze te verkleinen. Vanaf 2016 worden door de politie samen met de toezichthouders van de gemeente actief framenummers van fietsen gecontroleerd om gestolen fietsen op te sporen.

ZAKKENROLLERIJ Het aantal misdrijven van zakkenrollerij is in 2015 gestegen met 15procents ten opzichte van 2014 maar ligt onder het niveau van 2012 en 2013. Het zakkenrollen komt met name voor in het centrum van de stad en op het Centraal Station. Regelmatig vinden op hotspots voorlichtingsacties plaats door de politie, de BOA's van de gemeente en studenten van MBO Amersfoort.

BURGERNET Op 1 januari 2016 waren 15.124 deelnemers aangesloten bij Burgernet. Dit is tien procent van het aantal inwoners. Er zijn 170 Burgernetoproepen geweest. In tweederde van de gevallen was er sprake van maatschappelijk succes. Dat wil zeggen dat de gezochte persoon of het gezochte voertuig gevonden is.

Op de website van gemeente Amersfoort staat het volledige rapport 'Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort 2015'.