• Arjen Gerritsma/Graphic Sound
  • Arjen Gerritsma/Graphic Sound
  • Arjen Gerritsma/Graphic Sound

'Vraag naar vrijwilligers blijft stijgen'

AMERSFOORT Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, beschermvrouwe van de UVV Nederland, was op 13 oktober te gast op het 70-jarig jubileum van de UVV Nederland. Dit werd gevierd in de Eenhoorn en werd bijgewoond door 350 UVV-vrijwilligers uit heel Nederland. Ella Vogelaar, voorzitter Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, burgemeester Lucas Bolsius en rolstoeltennisster Esther Vergeer schaarden zich in de rij van sprekers. Victor Mids, arts en illusionist en bedenker van het tv-programma Mindf*ck, verzorgde 's middags een optreden.

Belinda van der Horst

John Voetman, voorzitter UVV Nederland, vertelde dat de UVV op 7 mei 1945 is opgericht. De UVV telt negenduizend vrijwilligers, maar ooit zijn dit er twintigduizend geweest. De terugloop is te wijten aan veranderingen in de samenleving. Prinses Margriet zei in haar toespraak: ,,Dankzij het Rode Kruis ben ik als adviseur betrokken geraakt bij de UVV. Uw lustrum valt samen met het herdenken en vieren van het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat voor de UVV juist een begin betekende. Meebouwen aan een nieuwe toekomst, gaten vullen waar mensen in de knel waren gekomen. Heel belangrijke initiatieven zijn inmiddels overgenomen door reguliere instanties, maar de vraag naar vrijwilligers blijft stijgen. Het zou mij niet verbazen als sommige van de 'oude' taken - bij die instanties - weer komen te vervallen en opnieuw op de schouders van vrijwilligers gaan rusten."

,,Vrijwilligers die in een georganiseerd verband werken zijn betrouwbare gesprekspartners daar waar zij worden gevraagd of ingezet. Nog steeds zijn mensen betrokken en hulpvaardig, maar de tijd die men heeft voor vrijwilligerswerk en de voorwaarden en motieven voor dit werk zijn aan verandering onderhevig. Door veranderingen in de zorg wordt het beroep op de omgeving groter en ook door het verhogen van de pensioenleeftijd blijft er minder tijd over om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk is belangrijk, het geeft voldoening, kan een invulling zijn voor talenten die anders niet aan bod komen, kan ontplooiing bevorderen evenals sociale contacten en ook echt heel veel plezier geven."

,,De gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger is 65 tot 75 jaar. Nederland staat, met Amerika en Zweden, in de top-3 van de wereldranglijst vrijwilligerswerk", aldus Ella Vogelaar, voorzitter Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Burgemeester Lucas Bolsius: ,,Vrijwilligerswerk geef je door in de generaties. Het is geven en ontvangen." Rolstoeltennisster Esther Vergeer vertelde haar indrukwekkende levensverhaal en zei goede ervaringen met vrijwilligers te hebben.

Wil Verheij, vice voorzitter van de UVV Amersfoort, maakt deel uit van de jubileumcommissie van de UVV Nederland en is heel trots op het resultaat. De Amersfoortse afdeling was logistiek nauw betrokken bij de ontvangst van de vele vrijwilligers. De 65-jarige UVV Amersfoort telt driehonderd vrijwilligers die werkzaam zijn in het Meander Medisch Centrum en in zorg- en verpleeginstellingen.

Meer informatie: www.uvvnet.nl.