• Jeroen van der Veer

Vraagtekens bij oversteekplaats: 'auto's hebben nu vrij baan'

AMERSFOORT Na jaren wachten op een veilige oversteekplaats voor fiets en voetgangers is deze eindelijk voltooid. Op Het Masker in de wijk Kattenbroek is de doorgaande fietsroute tussen Vathorst, Calveen, Kattenbroek, Schothorst en het centrum aangepakt. ,,Maar", treurt buurtbewoner Guido Visser. ,,De auto's hebben nu vrij baan."

De fietsoversteek tussen Het Broek en Het Masker is al jarenlang een druk punt en de gemeente vond verbetering noodzakelijk. Vandaar dat er tussen 13 en 24 augustus hard werd gewerkt en inmiddels is de oversteek vrijgegeven.
De middenberm is aanzienlijk verbreed en hierdoor hebben de fietsers meer ruimte om over te steken. Door de gerenoveerde weg zijn de fietsers daarnaast gedwongen om af te remmen, doordat de weg schuin is aangelegd.

DREMPEL ,,Dat zijn mooie verbeterpunten", aldus Visser. ,,Alleen kan ik maar moeilijk begrijpen waarom de drempel voor automobilisten zo laag is. Het is nu nog meer een racebaan dan voorheen. De fietsers moeten remmen, maar de auto's kunnen gas blijven geven." Er zijn meerdere buurtbewoners die de mening van Visser delen. De aangelegde drempel moest ervoor zorgen dat ook auto's vaart moeten minderen, maar het tegendeel is volgens hen waar. ,,Je voelt de drempel nauwelijks. Dat lijkt mij toch niet de bedoeling?"Visser maakt zich zorgen dat er ongelukken gebeuren. ,,Dat is al regelmatig gebeurd en daar zit niemand op te wachten. Ook de gemeente niet. Hopelijk komt er nog een (kleine) verandering."

ONDERZOEKEN Na de kritiek gaat de gemeente nog eens kritisch kijken. Wethouder Hans Buijtelaar: ,,In de oorspronkelijke situatie lag er een kleine hobbel waar auto's ook hard overheen konden rijden. Er ligt nu een voorwaardige drempel en de oversteek is op heldere wijze gemarkeerd. De huidige verkeersdrempel is uitgevoerd met een hoogte die past bij de toegestane snelheid, te weten 50km/u. Naar aanleiding van de reactie zullen we (nogmaals) onderzoeken of de drempel volgens de juiste specificaties is aangelegd. Zo nodig zal een aanvullende maatregel worden genomen."