• Naast geluidsoverlast vrezen omwonenden een toenemende parkeerdruk in de omgeving van Huize Randenbroek.

    Piroschka van de Wouw

Vrees voor parkeeroverlast na woningbouw bij Eemplein

AMERSFOORT Drie Amersfoortse wijken kampen met een aanzienlijke parkeeroverlast, die in de komende jaren alleen maar groter gaat worden als er niet wordt ingegrepen. Dit constateert raadslid Marijke Jongerman (SP) in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De wijken - het Gildenkwartier, Jericho en Jeruzalem - zijn grotendeels bescheiden van omvang en niet in staat om te voorzien in een grote parkeerbehoefte.

Jeroen de Valk

Deze parkeerbehoefte zal nog groter worden als er woningen verrijzen aan de andere kant van de Eem; daar waar De Nieuwe Stad wordt gebouwd. Dat er even ten noorden van het Eemplein woningen zullen worden gebouwd, staat allang vast; het is alleen nog de vraag hoe hoog de wooncomplexen zullen worden.

In de meeste gevallen wordt aan een aantal te bouwen woningen ook een aantal parkeerplaatsen gekoppeld. In het geval van De Nieuwe Stad wordt dit principe min of meer losgelaten. Uit vrees voor 'overcapaciteit' - een teveel aan parkeerplaatsen, die maar leeg zouden komen te staan - is gekozen voor het 'vraagvolgend realiseren' van parkeerplekken.

Met andere woorden: de projectontwikkelaar wacht af wat de behoefte zal zijn van de nieuwe bewoners. Wél gaat het college er vooralsnog van uit dat er vast 150 parkeerplekken in het Gildenkwartier, Jericho en Jeruzalem te vinden zullen zijn waar de bewoners van De Nieuwe Stad hun auto kunnen neerzetten. Dat vindt Jongerman geen goed idee. Het plan zou leiden tot 'veel onrust en onbegrip' bij de bewoners van de drie bestaande woonwijken. In haar motie 'Geen auto's dumpen in de tuin van de buurman' stelt zij voor om de oudere woonwijken niet op te zadelen met parkeerproblemen die elders zijn gecreëerd. Ze draagt het college op 'te stoppen met het experiment met het vraagvolgend aanbieden van parkeerplaatsen' en 'bij ontwikkelingen in De Nieuwe Stad dezelfde parkeernormen op te leggen die ook voor andere wijken van toepassing zijn'.