• AS Media

Vrijdag duidelijkheid voor Lily en Howick

AMERSFOORT (ANP) De tieners Lily en Howick horen vrijdag of ze worden uitgezet naar hun geboorteland Armenië, het land waar hun moeder vorig jaar al naar is teruggestuurd. De Raad van State doet die dag om 10.15 uur uitspraak in het hoger beroep over de asielaanvraag van de twee in Nederland opgegroeide kinderen.

De bestuursrechter oordeelde vorige maand dat de aanvraag van de tieners uit Amersfoort opnieuw moet worden bekeken. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) tekende hoger beroep daartegen aan, dat diende vorige week maandag. Een gebruikelijke termijn voor de Raad van State om uitspraak te doen is zes weken. In deze zaak is dat ruim vervroegd omdat er snel duidelijkheid moet komen, onder meer omdat de twee weer naar school moeten.

UITGEZET Lily en Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland, zij waren toen twee en drie jaar oud. Hun asielaanvraag werd afgewezen. De moeder streed jarenlang voor een verblijfsvergunning, maar vorig jaar besloot de rechter dat het gevluchte gezin uitgezet mocht worden. De moeder vertrok daarop naar Armenië, de kinderen zitten bij een bevriend gezin.

PSYCHISCHE KLACHEN Tijdens de vorige zitting werd duidelijk dat het niet goed gaat met de moeder. Ze woont in een klein kamertje en heeft psychische klachten. Omdat ze tien jaar geleden uit Armenië is gevlucht, heeft ze moeite om mensen en instanties daar te vertrouwen, merkten de deskundigen. Als haar kinderen nu naar Armenië zouden komen, kunnen ze waarschijnlijk niet bij haar wonen en worden ze mogelijk in een weeshuis geplaatst.

BLIJVEN Een deskundige van de Raad voor de Kinderbescherming zei daarom dat het ,,in ieder geval voorlopig" beter is als Lily en Howick in Nederland blijven. ,,Het uitgangspunt is hereniging. Maar omdat moeder nu niet in staat is voor haar kinderen te zorgen, is het beter als ze hier blijven."