• Toonkunst Vrouwenkoor Capricciosa

    Via de vereniging

Vrouwenkoor Capricciosa geeft herdenkingsconcert

AMERSFOORT Vrouwenkoor Capricciosa verzorgt op 4 mei het jaarlijkse Herdenkingsconcert in de St. Franciscus Xaveriuskerk. Het uur van bezinning en reflectie begint na de Dodenherdenking om 21.00 uur. Daarmee krijgen zij die aan de Stille Tocht deelnemen ook de gelegenheid het herdenkingsconcert bij te wonen.

Peter Bruinsma

Voorzitter Kyra van Buren weet dat er vanuit Scholen in de Kunst een wachtlijst bestaat om als koor het Herdenkingsconcert vorm te geven. ,,Wij hebben ons twee jaar geleden al opgegeven. Daarmee hebben we ruim de gelegenheid inhoudelijk goed over het programma na te denken. We brengen een vocaal programma waarin bij sommige stukken worden begeleid door piano en viool. 'Sjtil, die Nacht' is niet alleen de titel van het programma, maar vormt ook het centrale deel van het concert. Daarin is een duidelijke opbouw herkenbaar van stukken met een reflectief ingetogen karakter naar stukken waarin hoop en optimisme de klankkleur bepaalt."

DIRIGENT Dirigente Hannie Slingerland is sinds 2010 aan Capricciosa verbonden. Zij was jarenlang verbonden aan het koor van de Nederlandse reisopera en werkte freelance bij het Groot Omroepkoor. Slingerland is ook werkzaam als zangpedagoge, geeft stemvorming aan koren en daarnaast operacursussen in Amersfoort, Friesland en Frankrijk. Samen met de muziekcommissie bepaalt ze het programma voor een concert. Helaas kan ze het concert op 4 mei niet zelf dirigeren. ,,Nee, daarvoor hebben we uiteindelijk José Lieshout bereid gevonden. Zij is een ervaren dirigent van ondermeer vocaal ensemble Da Capo en vrouwenkoor TDK EigenWijs. José wordt ook betrokken bij de repetities voorafgaand aan het uiteindelijk concert."

ENGELACHTIGE KLANK Slingerland beseft dat de kleur van een vrouwenkoor totaal anders is dan van een gemengd ensemble. Een voorkeur spreekt ze niet uit. ,,Nee, dat is ook heel moeilijk. Met mannen in een koor kun je meer de laagte in gaan en heb je een bredere range van klanken. Aan de andere kant heeft een vrouwenkoor die specifieke misschien wat engelachtige klank waardoor ook heel speciaal en eigen repertoire tot de mogelijkheden behoort. Met een vierstemmig vrouwenkoor kun je ook heel mooi kleuren. In ons volgend programma op twintig november brengen we een mis van Haydn en een stuk van Hasse met strijkers. Voor het jaar daarop gaan we een speciaal Moederdagprogramma instuderen".

A CAPELLA Voorzitter Kyra van Buren is als zanger vertrouwd met de piano in de repetitie. ,,Tijdens repetities oefenen we vaker met een pianist. Dat vergemakkelijkt het studeren en het zuiver zingen. Maar uiteindelijk is het voor 'rehearsel only' ofwel alleen voor de repetitie. Uiteindelijk zingen we vooral a capella."

Capricciosa is een betrekkelijk klein koor. Heeft dat gevolgen voor de klank en de betrokkenheid van de zangers? ,,Op dit moment zingen we met elf zangers waarvan er drie projectlid zijn. Uiteraard zijn nieuwe zangers van harte welkom. We repeteren op woensdag inde Vrije School aan de Romeostraat. Een stemtest behoort tot de procedure. Enige vaardigheid in het van blad zingen strekt tot aanbeveling," vult van Buren aan.

Capricciosa houdt van verrassende en relatief onbekende muziek van zowel geestelijke als wereldlijke origine. Het koor voert tweemaal per jaar ergens in Amersfoort een concert in eigen beheer uit, maar heeft de afgelopen jaren ook bijdragen geleverd aan Amersfoortse evenementen als 'Struinen in de Tuinen' en het Havikconcert.

VIOOL In het Herdenkingsconcert is een grote rol weggelegd voor pianiste Sunghee Jo en violiste Miriam Veeger. Volgens Hannie Slingerland geeft vooral de viool de zo gevoelvolle, spirituele kleur aan het geheel. ,,In de Vijf Hebreeuwse liederen van Whitacre is de viool heel bepalend. Whitacre arrangeerde het stuk ook voor vrouwenkoor en is gebaseerd op liefdesgedichten geschreven door zijn echtgenote Hila Plitmann, zelf een begenadigd zangeres. Ook de twee delen uit de Joodse Volkspoëzie van Shostakovich zijn gearrangeerd voor vrouwenkoor, viool en piano."

Voorzitter van Buren onderstreept de betrokkenheid van de koorleden bij dit zo bijzondere concert. ,,Normaal sluiten we ons concert af met een gezellige nazit of een feestje. Met dit concert voegen we iets toe aan de gezamenlijke beleving van alle mensen. Daarmee heeft dit concert duidelijk een breder doel. We eindigen ons concert dan ook met een gezongen roep om vrede".