• Roos Koole / ANP

'Wachttijd voor WMO-hulpmiddelen te lang'

AMERSFOORT Amersfoortse politici maken zich zorgen over aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uit cijfers die het AD opvroeg, zou blijken dat veel aanvragen traag worden behandeld. De wettelijk vastgestelde wachttermijn van zes weken zou in 43 procent van alle aanvragen worden overschreden.

Jeroen de Valk

Het gaat dan om aanpassingen in de woning, een nieuwe rolstoel of vervoer naar een dagbesteding. Cliënten moeten daar dus in Amersfoort máánden op wachten; de gemiddelde wachttijd bedraagt bijna negen weken.

Deze krant berichtte twee jaar terug al over mensen die ook na herhaaldelijk informeren niet werden geholpen. De toen 55-jarige Amersfoorter Frank Marcus kreeg zijn aangepaste rolstoel pas na bijna een jaar wachten en mede dankzij een alarmerend bericht in deze krant. Hij lijdt aan een 'conversiestoornis', een progressieve ziekte waardoor de coördinatie van zijn hersens met zijn ledematen steeds meer wordt verstoord

SCOOTMOBIELEN Vorig jaar bleek dat de gemeenteraad unaniem - van VVD tot SP - woest was op het zorgbedrijf Welzorg, dat met scootmobielen, rolstoelen, krukken en dergelijke mensen met een fysieke beperking diende bij te staan. Op rolstoelen moest soms máánden worden gewacht en beloofde reparaties aan hulpmiddelen bleven achterwege. Kort daarop lieten alle gemeentes in de regio Amersfoort weten met een officieel persbericht dat het contract met Welzorg niet werd verlengd. Per 1 januari 2018 ging de gemeente met twee andere leveranciers van zorgvoorzieningen in zee.

Inmiddels lijken er nog steeds problemen te zijn als het gaat om de wachttijden. De fracties van GroenLinks, de VVD en de ChristenUnie vragen aan het college: kloppen de gemelde percentages? Zo ja, waarom wordt de wettelijke termijn zo vaak overschreden? Wat gaat de gemeente ondernemen om verbetering te brengen in deze stand van zaken? Is er sprake van een financieel probleem? Waarom zet de gemeente dan niet eventueel overschotten in het 'sociaal domein' in?

NIEUWKOMERS De schriftelijke vragen werden ingediend door Simone Kennedy, die haar raadswerk voortzet als fractievoorzitter van de ChristenUnie, en twee jonge nieuwkomers in de raad die in de komende vier jaar de zorg in hun portefeuille hebben: Bram Leeuwenkamp (29, GroenLinks) en Jelle Hengeveld (25, VVD).

COMPLEX De raadsleden weten dat sommige aanvragen 'dusdanig complex' zijn - neem offertes voor een woningaanpassing - dat externe deskundigen moeten worden ingezet om situaties te beoordelen. De ondertekenaars van de schriftelijke vragen begrijpen dat bepaalde kwesties ingewikkeld kunnen zijn, maar vinden dat de cliënten daar nóóit de dupe van mogen zijn.

De politici willen ook weten of de vermeende misstanden al bekend waren bij de WMO-raad of de Adviesraad Sociaal Domein. Hebben die al eerder aan de bel getrokken? En wat is er dan met die signalen gedaan?