'Westelijke ontsluiting onnodig'

AMERSFOORT De aanleg van de westelijke ontsluiting, die de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort moet verbeteren, doet nog steeds veel stof opwaaien. Verschillende belangengroepen stellen de noodzaak van de rondweg sterk ter discussie en daarom hebben Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) een second opinion naar het nut en de noodzaak van de westelijke ontsluiting laten uitvoeren door twee verkeersdeskundigen. Beide deskundigen komen tot de conclusie dat de aanleg van de 'Westtangent' niet nodig is.

Nicoline Lans

Joep Lax, verkeersdeskundige van bureau XTNT, en Lucas Wildervanck MSc van verkeersbureau Techxess Group BV komen in hun rapporten beiden tot de conclusie dat de aanleg van de weg overbodig is.

,,We hebben gevraagd om deze second opinion omdat we teleurgesteld zijn dat de gemeente blijft weigeren de bewonersvariant door te rekenen", zegt Peter de Langen, voorzitter van SGLA en een van de opdrachtgevers voor de second opinion.

De bewonersvariant houdt kortgezegd in dat er een aantal verbeteringen aan het huidige tracé worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld het synchroniseren van de stoplichten en het aanleggen van een fietstunnel. De ingrijpende aanleg van de westelijke ontsluiting zou dan niet nodig zijn.

,,Het is onbegrijpelijk dat de gemeente de veel goedkopere bewonersvariant (twintig miljoen tegenover de ruim zestig miljoen van de Westtangent, red.) niet wilt doorrekenen. Het is gewoon 'doordrammerij'. De gemeente wil vasthouden aan het besluit dat in 2013 is genomen en onderdeel is van het coalitieakkoord en wil niet inzien dat er een beter en goedkoper alternatief is. Uit deze second opinion is gebleken dat de Westtangent gebaseerd is op lucht."

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van Lax is dat er met de westelijke ontsluiting maar een halve minuut tijdwinst wordt geboekt. ,,Op het huidige tracé doe je er vier minuten over", legt De Langen uit. ,,Rijden over de Westtangent zal drieënhalve minuut gaan kosten. Waar hebben we het dan over? Zo'n dure en ingrijpende weg aanleggen voor maar een halve minuut tijdwinst?"

De spoorwegovergang bij de Barchman Wuijtierslaan Noord is een van de heikele punten op het huidige tracé. ,,Waarom?', vraagt De Langen zich af. ,,De overgang is niet onveilig, anders had ProRail er zelf al lang iets aan gedaan. De slagbomen zijn per uur twaalf tot zestien minuten dicht en per keer dertig seconden en uit het onderzoek van Lax blijkt dat er pas bij twintig minuten een probleem optreedt."

Uit beide rapporten komt naar voren dat door de gemeente aannames zijn gedaan over bijvoorbeeld de groei van verkeer en inwoners die te ruim en niet waarschijnlijk zijn.

,,Onze suggestie is: werk de bewonersvariant uit en overleg daarover met de provincie."

Op 9 juni zal de uitkomst van de second opinion opgenomen worden in De Ronde van de gemeente. ,,Eindelijk is er bereidheid gevonden om erover te discussiëren", vindt De Langen. ,,Ik hoop dat de gemeenteraad aan de hand van deze onderzoeken uit zichzelf zal vinden dat de bewonersvariant doorgerekend moet worden."

,,Het staat iedereen vrij om genomen besluiten nog eens zorgvuldig te laten bekijken door andere partijen", reageert verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar op de second opinion. ,,Het valt mij echter op dat de onderbouwing van gedane uitspraken hier en daar beperkt is. Om een voorbeeld te geven, de second opinion stelt dat de groeicijfers die in het verkeersmodel van de gemeente zijn toegepast niet juist zijn. Naar aanleiding van dit signaal heeft de projectleider van de gemeente de meest recente cijfers van CBS, provincie en gemeente nogmaals gecheckt. Hieruit blijkt dat het inwoneraantal en het aantal arbeidsplaatsen in Amersfoort bovengemiddeld groeit. Het is niet duidelijk waarop de uitspraak in de second opinion over de groeicijfers is gebaseerd. Ik ga uit van actuele groeicijfers. Wij zullen onze uitgebreide reactie op de second opinion binnenkort laten weten aan de gemeenteraad, ten behoeve van het gesprek in de gemeenteraad."