Westtangent: toch nog vragen over budget en bomenkap

AMERSFOORT De kogel lijkt door de kerk als het gaat om de westelijke rondweg; na de gemeenteraad stemde immers ook onlangs de Raad van State in met de aanleg van de 'Westtangent', die zeker 67 miljoen moet gaan kosten.

Jeroen de Valk

Niettemin ziet de SP-fractie nog steeds onregelmatigheden; aanleiding voor vragen aan verkeerswethouder Hans Buijtelaar. De partij had de kwestie bij de laatste reguliere vergadering op 7 maart willen aankaarten, maar in het overvolle programma was daar geen ruimte meer voor.

KRITISCH In arren moede maakte SP-raadslid Rob Molenkamp er schriftelijke vragen van, die vrijwel zeker pas ná de verkiezingen op 21 maart zullen worden beantwoord. Veel zal de datum niet uitmaken, want de SP zal ook in de nieuwe raad de kwestie kritisch blijven volgen.

OVERSCHRIJDING Molenkamp vraagt: is de gemeente op de hoogte van de stijgende tarieven in de grond-, weg- en bouwsector? Hij vreest een overschrijding van dertien miljoen. Hebben de plannenmakers rekening gehouden met de sluiting van de Lichtenberg? Met het verdwijnen van dit ziekenhuis neemt het 'aantal verkeersbewegingen' op deze route af, hetgeen hem weer doet twijfelen aan de 'nut en noodzaak' van de nog aan te leggen rondweg.

ONDUIDELIJKHEDEN Voorts ziet hij tal van onduidelijkheden bij de kap van bomen. Volgens een onderzoek van het ecologische bureau Waardenburg zou de kap uitgevoerd moeten zijn op uiterlijk 5 maart dit jaar, maar dat is dus duidelijk niet gebeurd.

KAPLOCATIE Datzelfde bureau onderzocht de kaplocatie achter cafétaria De Vlasakkers, maar niet de 'tweede kaplocatie' achter het spoor.

Het liefst ziet Molenkamp dat de raad een duidelijke plattegrond-met- uitleg krijgt: welke bomen worden op welke locaties gekapt, en wanneer? Die duidelijkheid zou nu nog ontbreken. En dat terwijl volgens Molenkamp de kap van de eerste bomen in Bos Birkhoven inmiddels van start is gegaan.