• Alexander Schippers
  • Alexander Schippers

Wethouder Fleur Imming huldigt 250ste vrijwilliger Stadsring51

AMERSFOORT Wethouder Fleur Imming huldigde tijdens een druk bezocht landelijk congres op 27 oktober de 250ste vrijwilliger van Stadsring51. Het congres 'Vrijwilliger meets beroepskracht. Tips en tools voor professionele organisaties in geld en recht' werd georganiseerd door Stadsring51 en ging in op de resultaten van tien jaar vrijwilligersinzet bij de Amersfoortse schuldhulpverlener.

Het congres vond plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Naast Hans Spekman (partijvoorzitter PvdA), Eef van Opdorp (presentator over geld en psychologie) en Peter Rijsdijk (directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland) leverden ook Fleur Imming (wethouder Zorg, Wonen en Wijkvoorzieningen) en Sylvia Cox (directeur Ravelijn) een bijdrage aan het congres.

Henk Kroon, directeur van Stadsring51, benadrukte hoe belangrijk het is dat beroepskrachten en vrijwilligers met elkaar samenwerken in de schuldhulpverlening en sociaal juridische dienstverlening. Henk Kroon: ,,Het bereiken van duurzame oplossingen voor schuldproblemen is vaak een kwestie van lange adem. Met alleen beroepskrachten lukt dat niet. Er zijn meer handen nodig aan het bed". Hij maakte de tweehonderd deelnemers duidelijk dat vrijwilligers vanwege hun specifieke kwaliteiten als geen ander in staat zijn om het werk van de beroepskracht aan te vullen en tot een goed einde te brengen. ,,Het gaat er om dat mensen ondersteund worden om uit de schulden te komen én te blijven en om dat te bereiken zijn vrijwilligers van onschatbare waarde", aldus Henk Kroon.

Veel maatschappelijke organisaties hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om de inzet van vrijwilligers bij hun werk. Om deze organisaties te ondersteunen, ontwikkelt Stadsring51, in samenwerking met Ravelijn, de Online Toolbox Vrijwillige Inzet bij Geld en Recht. Met deze toolbox kunnen organisaties straks snel en effectief aan de slag met het organiseren van vrijwillige inzet. Tijdens het congres kregen de deelnemers een voorproefje van deze toolbox.

In Amersfoort zijn heel veel vrijwilligers actief voor een prettig leefklimaat. Vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker in de samenleving. Daarom maken steeds meer maatschappelijke organisaties in hun dienstverlening gebruik van vrijwilligers. Beroepskrachten en vrijwilligers komen elkaar dus steeds vaker tegen. Daarbij ontstaan praktische vragen als: hoe kun je vrijwilligers vinden en aan je organisatie binden? Hoe verbind je ze met beroepskrachten en hoe houd je grip op hun werkzaamheden? En, wat levert vrijwilligerswerk op? Voor de vrijwilliger zelf, de organisatie, de samenleving? Deze en andere vragen zijn aan de orde gekomen tijdens het congres 'Vrijwilliger meets beroepskracht. Tipsen tools voor professionele organisaties in geld en recht'.

Stadsring51 is de organisatie in Amersfoort voor sociaal juridische dienstverlening, schuldhulpverlening en schuldpreventie: www.stadsring51.nl.