• Archief BDUmedia

Wethouder onder vuur na belastingperikelen

AMERSFOORT Amersfoort krijgt te maken met een jaarlijks tekort van 2,3 miljoen op de begroting aangezien de precariobelasting wordt afgeschaft. Enkele oppositiepartijen, waaronder de SP, vrezen dat er meer zal worden bezuinigd op cultuur, sport en welzijn. De fractie van Amersfoort2014 laat bovendien weten in schriftelijke vragen dat het tekort er niet was geweest als de stad in aanmerking was gekomen voor een overgangsregeling.

Jeroen de Valk 

Ben Stoelinga (Amersfoort2014) constateert dat zijn fractie al in 2014 het college had gewaarschuwd: de gemeente moest al vóór 2016 precariobelasting gaan heffen, anders kon het niet van die overgangsregeling gebruik maken. Dit gebeurde niet. Hij schrijft aan wethouder Hans Buijtelaar: ,,Amersfoort2014 betreurt het zeer dat de financiële gevolgen van dit beleid moeten worden gedragen door de inwoners die de komende jaren nog meer OZB gaan betalen!''

Met deze laatste zin verwijst Stoelinga naar het voornemen van het college om de OZB (Onroerende Zaakbelasting) te verhogen teneinde het tekort op te vangen. Precariobelasting wordt door gemeentes geheven aan ondernemingen voor het hebben van leidingen en kabels in gemeentegrond. Buijtelaar liet eind augustus weten aan de raad dat er een wet is aangeboden aan de Tweede Kamer om deze belasting per 1 januari 2017 af te schaffen, en dat de - tien jaar durende - overgangsregeling inderdaad alleen geldt voor steden die al in 2015 of eerder deze belasting hieven. Hij was uitgegaan van een opbrengst van tenminste 2,3 miljoen per jaar.