• Wethouder Bertien Houwing.

    Gemeente Amersfoort

Wethouder vraagt alweer extra geld - nu voor de Vosheuvel-scholen

AMERSFOORT De gemeenteraad zal nog deze maand vermoedelijk instemmen met een extra miljoen voor nieuwbouw van de Vosheuvelscholen. Met grote tegenzin, want het gaat hier niet om de eerste budgetoverschrijding op het gebied van scholenhuisvesting.

Jeroen de Valk

De overschrijding zou volgens wethouder Bertien Houwing vooral het gevolg zijn van stijgende kosten in de bouwsector; nu de economie aantrekt, is er meer werk en worden daarmee personeel en materialen duurder. Bovendien zou het bijna ondoenlijk zijn om de effecten van deze economische ontwikkelingen te voorspellen. Hoe dan ook: die extra miljoen zou reëel zijn, gezien 'de huidige marktomstandigheden'.

Houwings eigen partij D66 leek geen moeite te hebben met deze overschrijding. Raadslid Lonneke Sondorp (D66) zei meelevend: ,,Het bouwen van een goede school is geen sinecure in deze tijd. Ik dank de wethouder voor haar heldere uitleg en haar zorgvuldigheid.''

PROJECTONTWIKKELAARS De andere partijen lieten in wisselende mate hun ongenoegens horen. Enkelen zeiden mopperend dat ze nog maar eens intern met hun fractie gingen overleggen. Zeer uitgesproken was Ben Stoelinga (Amersfoort2014), die zelf een lange carrière in het onderwijs achter de rug heeft.

Stoelinga meende een duidelijk patroon te zien in de afgelopen raadsperiode: Houwing zou te laat in actie komen om een aannemer in de hand te nemen en vervangende ruimte te vinden. Intussen stijgen de prijzen en moeten projectontwikkelaars worden gecompenseerd, aangezien zij andere bouwplannen moeten uitstellen.

2,1 MILJOEN In een brief aan deze krant kwam Stoelinga tot een optelsom met vooralsnog 2.1 miljoen als uitkomst: zeven ton als extra krediet voor het Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium en voor de Vosheuvelscholen negen ton extra voor de bouw plus vijf ton 'faseringskosten'. Die term staat voor een bedrag dat wordt betaald ter compensatie aan de ontwikkelaar die op de tijdelijke locatie in Leusden woningbouwplannen heeft.

Er zullen niet meer faseringskosten (á een ton per maand) komen, zo bezwoer Houwing, als de raad nog deze maand een beslissing neemt. Want anders gaat het traject nog langer duren en kan de nieuwe school niet in maart 2019 worden opgeleverd. 

'WANBELEID' Precies dat stuitte Rob Molenkamp (SP) tegen de borst. ,,U komt hiermee te elfder ure. Of, beter gezegd: vijf voor twaalf. Wat is dit debat waard als de uitkomst al vast ligt? U zet ons het mes op de keel. We zouden wel gek zijn om 'nee' te zeggen, want dan duperen we die school en gaat het allemaal nóg meer kosten.''

Molenkamp sprak van een déja vu - hij had dezelfde discussie vorig jaar gevoerd over het gymnasium - en Stoelinga van 'een wanbeleid'.

Houwing benadrukte bij herhaling: ,,De leerlingen van de Vosheuvel-scholen verdienen goed onderwijs!'' Daarover verschilde niemand van mening, maar dat was ook niet het onderwerp van de discussie.

PENSIOEN De wethouder zei ook dat ze iets had geleerd van dergelijke prijzige aanbestedingen: voortaan moet er eerder een externe adviseur in de hand worden genomen om kritisch te kijken naar de aanbiedingen, en moet de raad vaker worden geïnformeerd. Dit zal vooral een les worden voor haar opvolger, want Houwing gaat na de verkiezingen in maart volgend jaar met pensioen.