• Marcel Koch

Wethouder zet deur op een kier voor verruiming busvervoer

AMERSFOORT Verkeerswethouder Hans Buijtelaar moet naar de onderhandelingstafel om te gaan praten met busmaatschappij Syntus over een verruiming van het aantal busdiensten in Amerfoort. Dit is de uitkomst van een uitgebreid debat over een zich lang voortslepende kwestie.

Jeroen de Valk

Buijtelaar zal moeten voorstellen dat A - in het Soesterkwartier ook een bus gaat rijden op zondag, B - een buslijn wordt gecreëerd die de wijk Kattenbroek verbindt met station Schothorst en C - er ook een buslijn zou moeten komen die een verbinding legt tussen Hoogland en Nieuwland.

De kwestie was al diverse keren ter sprake gebracht in de raad; daarbij werden steeds weer aanpassingen in de tekst aangebracht. De indieners van de moties willen dat Buijtelaar desnoods met het provinciebestuur in gesprek gaat, om te zien of daar de extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

 

BEZUINIGINGEN Buijtelaar herhaalde in de raadszaal zijn bezwaren: uit onderzoek zou zijn gebleken dat de extra ritten nauwelijks reizigers trekken en dus flink wat geld gaan kosten. Van de vermeende klachten van reizigers hadden maar weinig hem en Syntus bereikt.

Lineke van Bruggen (PvdA) vermoedt dat veel bezwaren niet worden ingediend aangezien burgers denken dat er niet naar hen wordt geluisterd. Het vervoersbedrijf ligt immers onder vuur; zo heeft Syntus de voltallige gemeenteraad van Leusden tegen zich in het harnas gejaagd na bezuinigingen op het busvervoer.

Met 22 stemmen vóór en 15 tegen werd Buijtelaar verzocht het vervoer op zondag in het Soesterkwartier te bespreken met de busmaatschappij. Daarbij kreeg de oppositie, heel opmerking, steun van Buijtelaars eigen VVD. Raadslid Daniëlle van Wijngaarden van deze partij gunde de door de SP opgestelde motie 'het voordeel van de twijfel'.

De andere twee voorstellen kregen geen bijval van de VVD maar haalden een krappe meerderheid: twee keer 19 stemmen voor en 18 tegen.