• Studenten HU

    Foto Van Denderen

Wie heeft 'zorgen over de zorg'?

AMERSFOORT Een zo breed mogelijk beeld krijgen van de problemen die spelen in de zorg na de veranderingen. Dat is kort gezegd de ambitie van een vijftal studenten 'socialwork' aan de Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht Amersfoort.

Daan Bleuel

De studenten, vier eerstejaars en één tweedejaars, organiseren over het onderwerp een debat dat op 4 maart in de Hogeschool aan het Eemplein wordt gehouden. ,,We willen bewoners, politici en professionals in de zorg met elkaar in gesprek brengen'', zeggen Steffie Gentsidis, Ramon van Rootselaar, Andhra Hoofjes, Tatjana Broekert en Amber van Valkengoed. ,,We willen de effecten van de veranderingen in de zorg in kaart brengen. Dat wordt straks per slot van rekening ons werk.''

Het vijftal - dat wordt bijgestaan door docent Marco van Stralen - beoogt ook andere doelen te bereiken: ,,We willen een brug slaan tussen bewoners, politiek en professionals. Er verandert heel veel. En samen moeten we er het beste van zien te maken'', vindt Amber. ,,Het gaat ook om politiekgevoelige zaken'', vult Tatjana aan: ,,De politiek bepaalt de budgetten en hoe ze worden ingezet.''

Het debat is daarnaast bedoeld om de studenten nieuwe inzichten te geven in de krachten die werkzaam zijn in hun toekomstige werkomgeving. ,,Ik kan mij voorstellen dat we ook spreekbuis zullen zijn voor kwetsbare groepen in de samenleving'', zegt Andhra. ,,Dan moeten we ook de kennis hebben om ze daarin te kunnen begeleiden.''

VOORBEELDEN Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd debat zijn concrete voorbeelden. ,,We willen heel graag in contact komen met mensen die zich zorgen maken over de veranderingen die op ze af komen. Maar ook mensen die nú al weten dat de nieuwe omstandigheden effecten hebben willen we heel graag spreken'', vult Steffie aan. ,,En elke casus is welkom'', zegt Ramon. ,,Of het nou gaat over de WMO, de Jeugdzorg of de Participatiewet (de integratie van mensen met beperkingen in het reguliere bedrijfsleven); alles kunnen we gebruiken.''

Het vijftal benadrukt dat de casussen anoniem worden behandeld. ,,We willen de concrete zaken straks aan de lokale en landelijke politici voorleggen, maar zonder dat er namen of adressen worden genoemd. Daar hoeven mensen zich absoluut geen zorgen over te maken. Anonimiteit is gewaarborgd.''

Aan het debat op 4 maart zullen -zoals het er nu naar uitziet- alle politieke partijen in de Amersfoortse gemeenteraad meedoen. ,,De politiek heeft enthousiast op onze uitnodiging gereageerd. We verwachten ook dat de meeste partijen hun fractievoorzitters sturen.''

Andhra weet dat ook twee Tweede Kamerleden naar Amersfoort komen: ,,Het gaat om de (Amersfoortse) Grace Tanamal (PvdA) en Nine Kooiman van de SP.''

Belangstellenden kunnen zich melden bij: huamersfoortstadsdebat@gmail.com. Voor meer informatie: tel. 06-42605483. Het debat vindt woensdag 4 maart plaats in het gebouw van de Hogeschool Utrecht. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor belangstellende toehoorders.