• Karin Horst: ,,Als binnenkort het boek 'Tegen de stroom in' verschijnt, kunnen de vrijwilligers helemaal de laptop openklappen.''

    Arjan Klaver

Wikipedianen gemobiliseerd om Eemkwartier zichtbaar te maken

AMERSFOORT Wikipedianen worden ze genoemd. Vrijwilligers die de online-encyclopedie vullen waarmee ze een bijdrage leveren aan de vrije verspreiding van kennis. En dat doet de online-encyclopedie op een vernieuwende, effectieve en democratische manier. „Een mooie manier om Amersfoort in het algemeen en het Eemkwartier in het bijzonder online zichtbaar te maken."

Arjan Klaver

Met deze woorden begroette Karin Horst van Bibliotheek Eemland een behoorlijk aantal vrijwilligers voor een korte in­for­ma­tieve bijeenkomst over een komend project waarin zij graag samen willen optrekken, namelijk het 'Eemkwartier in Wikipedia'. Een pilot-project dat Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Wikipedia kortgeleden zijn aangegaan. De Wikimedia-gemeenschap en de Openbare Bibliotheken willen een gezamenlijke visie delen: het voor iedereen vrij toegankelijk maken van de som van alle kennis. Om die reden zijn Wikipedia Nederland, de Koninklijke Bibliotheek en vijf openbare bibliotheken waaronder Bibliotheek Eemland, Archief Eemland een pilot-project aangegaan om te kijken hoe zij gezamenlijk kunnen optrekken om die visie te realiseren. „Een prachtige uitdaging", aldus Horst, die vrijwilligers wil mobiliseren om het Eemkwartier op de online-encyclopedie voor elke aardbewoner op de kaart te zetten. De oproep via social media en in diverse kranten was niet aan dovenmansoren gericht. Er zijn veel mensen die zich graag willen inzetten voor Wikipedia, dat vijf maanden geleden nog de Erasmusprijs kreeg.

FOTO'S In principe kan iedereen dit online-medium bewerken. Dat is ook een van de redenen dat Wikipedia geen garantie voor de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie kan geven. „Maar dat laat onverlet dat wij als bibliotheek voorloper zijn om de kennis die onze vrijwilligers hebben van het Eemkwarter op de online-encyclopedie te zetten zodat het deelbaar is. We zijn dus op zoek naar schrijvers. Niet teveel want het gaat tenslotte om de kwaliteit." Natuurlijk kunnen de vrijwilligers zich uitleven. Het Eemkwartier is immers een broeinest van de nieuwe economie waarmee de stad voorwaartse stappen wil maken. Veel zaken verdienen een muisklik in de online-omgeving van Wikipedia, zoals bijvoorbeeld het gebouw van Rohm & Haas, het Varend Erfgoed en de WAR. Maar er zijn ook onderwerpen in het Eemkwartier die op Wikipedia opgepoetst mogen worden, zoals de Prodentfabriek. ,,De Prodentfabriek is misschien wel een mooi voorbeeld hoe de vrijwilligers dit onderwerp voor dit medium kunnen aanpakken", legt Karin Horst uit. „In de bibliotheek zijn verschillende naslagwerken over dit prachtige stadsdeel, zoals 'Amersfoort op haanhoogte' van Jan Carel van Dijk. En als binnenkort de 'bijbel' van het Eemhavengebied 'Tegen de stroom in' verschijnt, kunnen de vrijwilligers helemaal de laptop openklappen. Als start voor het Eemkwartier-project organiseren we op 22 april een fotodag waarop (amateur-) fo­to­gra­fen op pad gaan om te fotograferen en deze foto's later te delen op Wikipedia."