• Cees Wouda
  • Cees Wouda

WinterparadIJS zoekt vrijwilligers

AMERSFOORT Deze winter kan er weer geschaatst worden bij het WinterparadIJS Amersfoort. Voor de vierde keer wordt de schaatsbaan op het Eemplein gebouwd. Dit jaar ligt het ijs er van vrijdag 25 november tot en met zondag 8 januari, een week langer dan voorgaande jaren.

Het WinterparadIJS is op zoek naar mensen die deze winter mee willen, want er is geen schaatsbaan zonder enthousiaste vrijwilligers. Er zijn veel verschillende taken, zoals kaartverkoop, schaatsuitgifte, toegangscontrole, horeca en ijsmeester.

Vrijwilligers die 16 uur per week of meer meedraaien ontvangen een kleine vergoeding, maar ook mensen die minder uren willen draaien zijn van harte welkom. Voor alle vrijwilligers wordt goed gezorgd met eten, drankjes, vrijkaartjes en natuurlijk een knallend eindfeest voor alle medewerkers.

Op woensdag 19 oktober organiseert het WinterparadIJS een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden bij Zandfoort aan de Eem (Eemlaan 100). De bijeenkomst begint om 20:00 uur. Deze avond wordt alles uitgelegd en vertellen de organisatoren oer de leuke plannen die zij voor dit jaar hebben. Geïnteresseerden sturen een berichtje naar vrijwilligers@eemonice.nl.