• Archief BDU Media

Woede over 'starre' bouwregels

AMERSFOORT Wethouder Yvonne Kemmerling sluit niet uit dat ze de provincie Utrecht voor het gerecht sleept. Ze zei dit in een discussie over het (om)bouwen van kantoren. De provincie wil exact voorschrijven waar Amersfoort nog bedrijfsruimtes mag bouwen, dit om meer leegstand te voorkomen. Niemand zit op die leegstand te wachten, maar de gemeente voelt zich niet serieus genomen. De plannen zouden namelijk zonder overleg op papier zijn gezet.

Jeroen de Valk

Rutger Dijksterhuis (CU) riep al meteen: ,,De provincie weet niet waartoe ze op aarde is. Dat gaat zomaar op de stoel van de gemeenteraad zitten! Sinds 2008 is de provincie nauwelijks bezig met ruimtelijke ordening, en nu opeens komen ze hiermee. Heeft het provinciebestuur al eens nagedacht wat het kost als we ergens níet gaan bouwen? Een onbebouwd stuk land kost ons óók geld. Bestaat er iets als 'planschade'?'' Kemmerling: ,,De provincie denkt dat dat niet hoeft.'' Dijksterhuis: ,,Zouden we een financiële tegemoetkoming desnoods voor de rechter moeten afdwingen?'' Kemmerling: ,,Ik zal dit met het college overleggen en sluit dit niet uit.''

Niemand zit op die leegstand te wachten, maar de gemeente voelt zich niet serieus genomen. De plannen zouden namelijk zonder overleg op papier zijn gezet.

De gewoonlijk zo verdeelde Amersfoortse gemeenteraad was het voor één keer vrijwel eens: de Provinciale Staten dienen zich niet te bemoeien met de bouw van kantoren in Amersfoort. In ieder geval niet zonder éérst met de gemeente te hebben overlegd.

De provincie heeft eigenlijk al min of meer besloten waar wél en waar niet mag worden gebouwd en ook dat de gemeenteraad in de komende tien jaar geen nieuwe bestemmingsplannen mag vaststellen. Rond het centraal station en op Het Podium in Vathorst mag nog slechts in totaal 100.000 vierkante meter worden bebouwd. In De Laak 3 mag geen steen meer op de andere worden geplaatst.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad een afvaardiging te sturen naar een hoorzitting van de provincie, later deze maand. Daarbij zal de afvaardiging een niet mis te verstane boodschap overbrengen die een dezer dagen wordt geformuleerd.

Het enige raadslid dat begrip kon opbrengen voor de standpunten van de provincie, was Hans van Wegen (BPA); hij vergeleek de provincie en de gemeente met 'vader en zoon', waarbij de eerste over een natuurlijk overwicht beschikt en de beiden altijd moeten zorgen voor een goede verstandhouding.

De anderen keerden zich tegen de provincie. Koos Voogt (VVD): ,,Hoe heeft het zover kunnen komen?'' Dijksterhuis: ,,Nu de economie aantrekt, kan de vraag naar kantoren weer toenemen. We kunnen ons echt geen bouwstop veroorloven.'' Hij wees ook op de 'revolutiebouw'; gebouwen die in roekeloze tijden uit de grond werden gestampt. Die zijn thans moeilijk te verhuren en laten zich niet zomaar tot woningen ombouwen, wat de provincie daar ook van vindt.

Menno Fousert (Amersfoort2014) constateerde dat Amersfoort al 'flexibel' bezig is met overtollige kantoren; er wordt ijverig gesloopt, omgebouwd en gerenoveerd. Zo'n gemeente heeft geen behoefte aan starre regels die 'nergens voor nodig zijn'.

Wethouder Kemmerling sloot zich aan bij de raadsmeerderheid: ,,De provincie is op de verkeerde stoel gaan zitten. We willen allemaal de leegstand van kantoren verminderen, maar dan wel na zorgvuldig overleg. We zullen onze onvrede doorgeven en ook schriftelijk laten weten dat we in sommige gevallen toch echt een financiële tegemoetkoming willen zien. We hebben met meerdere gemeentes een brief gestuurd, waarop we een reactie nog tegemoet zien.''