• Lex van Lieshout

Meer huiseigenaren maken bezwaar tegen WOZ-waarde

AMERSFOORT Meer huiseigenaren maken bezwaar tegen de WOZ-waarde die gemeente voor hun woning heeft vastgesteld. In zeker zes op de tien gemeenten was het percentage 'woningen onder bezwaar' in 2018 hoger dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij de Waarderingskamer. In de gemeente Amersfoort werd in 2018 voor 1,7 procent van de woningen bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde, terwijl dat percentage in 2017 op 0,9 procent lag.

Bekijk in onderstaande interactieve kaart hoe het percentage WOZ-bezwaren per gemeente zich ontwikkelde.

Mensen tekenen vooral bezwaar aan als ze denken dat hun huis te duur wordt ingeschat. Een hogere woningwaarde betekent namelijk vaak ook hogere belastingen. De afgelopen jaren stegen de WOZ-waardes flink. 

INSCHATTING Huizenbezitters krijgen elk jaar een WOZ-beschikking op de mat. Daarin staat hoeveel het huis volgens de gemeente waard is. De gemeente maakt deze inschatting door bijvoorbeeld te kijken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt en door te kijken naar de grootte van de woning. Met deze taxatiewaarde wordt de hoogte van verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (ozb) en de waterschapsbelasting bepaald. 

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde van huizen vast. Daarmee wordt vastgelegd wat een huis op papier waard is. Als huiseigenaren vinden dat hun woning te duur wordt ingeschat, kunnen ze tegen de gemeente in bezwaar gaan. De gemeente kijkt naar het bezwaar en doet vervolgens later in het jaar opnieuw uitspraak over de woningwaarde. Mensen die het met die uitspraak ook niet eens zijn, kunnen naar de rechter stappen. De Waarderingskamer controleert gemeenten op het goed uitvoeren van de Wet WOZ.