• Groenonderhoud is één van de thema's in de enquête.

    Archief BDU Media

Tienduizend Amersfoorters gevraagd naar mening over de stad

AMERSFOORT De gemeente stuurt deze week 10.000 Amersfoorters een brief waarin zij vraagt om mee te doen aan een onderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de stad. In het onderzoek krijgen deze Amersfoorters vragen zoals: 'Wat vindt u van uw buurt, de voorzieningen, de sfeer en het onderhoud?' en 'Welke problemen ervaart u in uw wijk en wat kan de gemeente daaraan doen?'

Verder is er in het onderzoek aandacht voor bijvoorbeeld slachtofferschap van criminaliteit, voor mantelzorg en voor milieumaatregelen. De uitkomsten van het onderzoek moet de gemeente helpen om keuzes te maken die beter aansluiten bij de
wensen van alle Amersfoorters. Wie de brief ontvangt, zit dus in de steekproef. De gemeente hoopt dat ieder in dat geval zijn of haar medewerking wilt verlenen en aan het onderzoek meedoet. De resultaten worden later breed bekend gemaakt.