Woningbouwplannen Anna Paulownalaan en Utrechtseweg toegelicht

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort houdt donderdag 8 februari een inloopbijeenkomst over de woningbouwontwikkeling van het terrein aan de Anna Paulownalaan 17 (project Amerberg) en de verbouwing van het pand aan de Utrechtseweg 102 tot woongebouw. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 19.00 en 21.00 uur op de voormalige Leger des Heilslocatie aan de Anna Paulownalaan 17.

Medewerkers van de gemeente en de ontwikkelaar van het project Amerberg geven informatie over de woningbouwplannen en de daarbij horende bestemmingsplanprocedure. Er is ruimte voor vragen en reacties op de plannen.

Begin 2016 heeft het Leger des Heils de locatie aan de Anna Paulownalaan/Prins Frederiklaan verkocht. De initiatiefnemer Amerberg VOF ontwikkelt woningbouwplannen op deze locatie én aan de Utrechtseweg 102. Tijdens de inloopbijeenkomst hoort u meer over de stand van zaken.

Om de woningbouwplannen aan de Anna Paulownalaan 17 en de Utrechtseweg 102 te kunnen realiseren, stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan op.