• Foto: André van der Velde /BDU

Wrevel over vertrek hbo; wethouder ziet 'geen fundamentele veranderingen'

AMERSFOORT De Hogeschool van Utrecht (HU) vertrekt deels uit Amersfoort en onderwijswethouder Bertien Houwing doet niets om het tij te keren. Aanleiding voor raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) om kritische vragen te stellen. Hij laat weten: ,,Hbo'ers zorgen voor een dynamische en innovatieve stad en dragen bij aan het sociaal-culturele klimaat van onze gemeente.''

Jeroen de Valk

Het stoort Stoelinga tevens dat hij deze berichten uit de lokale media moest vernemen; Houwing had de raad niet ingelicht. Houwing antwoordde dat de gemeente strikt genomen geen zeggenschap heeft over de HU. Ze zag bovendien 'geen fundamentele veranderingen' in het Amersfoortse onderwijsaanbod. Wel was ze verheugd over plannen van de HU om in Amersfoort een 'Associate Degree Academy' te openen; een extra, tweejarige opleiding voor mbo'ers. Al eerder schreef de wethouder dat de gemeente 'een beperkte financiële bijdrage' levert aan de introductiedagen.

De HU kwam naar Amersfoort, mede omdat andere hogescholen destijds zo'n expansiedrift toonden; ze openden afdelingen in allerlei gemeentes. De HU wilde de concurrenten vóór zijn door vlot  Amersfoort te annexeren.

Het gebouw werd neergezet met opties tot uitbreiding, maar die uitbreiding kwam niet. Wel werden de hogeschool-plannen al snel wat bescheiden. Met harde hand voerde bestuursvoorzitter Geri Bonhof bezuinigingen door.

Inmiddels is besloten dat opleidingen van de afdeling 'Social Work' naar Utrecht verhuizen. Hiermee vertrekken ruim 650 studenten uit de stad. Naar verluidt volgt volgend jaar de afdeling Creatieve Therapie, voortgekomen uit de roemruchte school Middeloo. De huur van het markante rode pand bij het Eemplein zou vrij hoog zijn; bovendien hebben de sociale opleidingen bepaalde docenten en de propedeuse (het gelijkgetrokken eerste jaar) gemeen.

In theorie zou de gemeente een deel van de hogeschool binnen de stad kunnen houden, door bijvoorbeeld een deel van de huur te betalen. Een middelgrote stad zonder hbo - dat is toch wat merkwaardig, voor wie naar bijvoorbeeld Breda, Zwolle en Alkmaar kijkt.

Wat overblijft, is uiteindelijk misschien alleen nog maar mbo. Mét, naar verwachting, wel een soort probeersel; twee extra jaren voor mbo-studenten onder de grootse naam 'Associate Degree Academy'.

Aan de top van de HU wordt in ieder geval niet bezuinigd. De eerder gesignaleerde Bonhof ontving bij haar vertrek een bonus van twee ton, alsmede een toelage van 15 duizend euro voor 'deskundigheidsbevordering'. Ze had namelijk een opleiding gevolgd voor commissarissen in het bedrijfsleven bij de Nyenrode Business Universiteit. Deze opleiding kwam haar werkgever niet ten goede, aangezien ze na het voltooien van de cursus van de school vertrok.

Na een artikel in deze krant drong de raad er op aan dat de top van de HU op de vingers zou worden getikt vanwege deze zelfverrijking. Het is thans, vier maanden later, onduidelijk wat er met deze motie is gedaan. Aanleiding voor Ad Meijer (SP) voor schriftelijke vragen: ,,Waarom duurt het vier maanden voordat er een concreet resultaat aan de raad gemeld kan worden? Ontbreekt bij u de politieke wil om de motie uit te voeren?''