• Hans Vos
  • Hans Vos

Yvonne van Norden verdedigt belang van Hoogland

Op zijn trektocht door Amersfoort-Noord heeft correspondent Hans Vos in Hoogland een ontmoeting met Yvonne van Norden, directeur van een eigen vastgoedmaatschappij. De geboren Amsterdamse is sinds tien jaar bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. In mei 2013 werd zij met unanieme stemmen verkozen tot voorzitter van deze belangorganisatie in haar dorp, waar zij sinds 1988 woont.

Hans Vos

Aan de belangrijkste levensader van Hoogland, de drukke Zevenhuizerstraat, is Yvonne van Norden woonachtig. Wanneer zij op het balkon aan de voorzijde van haar woning op haar tenen gaat staan, dan kan zij de grafsteen, hét symbool van de annexatie door Amersfoort in 1974, zien. Jaarlijks wordt op 31 december, klokslag om drie uur 's middags, op de hoek van de Sportlaan/Zevenhuizerstraat op ludieke wijze het einde van de zelfstandige gemeente Hoogland herdacht. Ook door Van Norden, de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland.

Het valt de geboren Amsterdamse op dat de belangstelling voor de traditionele eindejaarsbijeenkomst, bij haar om de hoek, almaar toeneemt. Een paar honderd belangstellenden luisterden op de laatste dag van 2014 aandachtig naar het cabareteske jaaroverzicht van de plechtig in het zwart geklede regenten van 't Hooghlandt's Genootschap. Het Amersfoortse gemeentebestuur werd als altijd op de korrel genomen, voordat massaal het Hooglandse volkslied werd gezongen.

Een Amsterdamse tussen haar dorpsgenoten voelt Van Norden zich niet meer. Dat geldt jaarlijks ook op 4 mei, bij de Dodenherdenking. Bij de gedenknaald op de hoek van de Zevenhuizerstraat/Hamseweg komt zij met velen samen. ,,Het staat zwart van de mensen. Met heel veel jongelui en mannen en vrouwen tot een jaar of dertig, zo viel me afgelopen jaar ook weer op bij de kranslegging. Ze kwamen witte rozen tekort. Zo druk was het. Dat doet mij heel goed. Want dat geeft aan dat héél Hoogland ook zo'n moment met elkaar wenst te ervaren.''

Van Norden neemt een trek van haar sigaret. ,,Het stadse is er bij mij allang af'', zegt zij. ,,Voordat ik de sleutel van mijn huis in Hoogland kreeg, had ik mijn stadse bril al afgezet.'' Een lach vult haar woonkamer. De twee meest recente nieuwsbrieven van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland liggen als bewijsstukken op de eettafel. Ruim tien jaar was zij de vice-voorzitter van deze club, voordat zij de hamer in handen kreeg. Een open-sollicitatie resulteerde ooit in haar eerste bestuursfunctie. ,,Als een betrokken Hooglandse bood ik mijn diensten aan. Sinds 1988 woon ik met veel plezier in dit leuke dorp. Voor geen prijs zou ik meer in de onrust van Amsterdam willen wonen.''

Hooglandse onder de Hooglanders was zij meer dan een kwart eeuw geleden razendsnel. ,,Als ik mijn hond in het dorp uitlaat, dan zegt iedereen me gedag. In Amsterdam kun je dat vergeten. Tenzij je de buren toevallig tegenkomt. Dat dorpse vind ik leuk. Tuurlijk was dat een omslag. Ik had aanvankelijk mijn bedenkingen. Moet ík in een dorp gaan wonen?! Maar vanaf dag één is het me heel goed bevallen. De drukte van een stad kan ik altijd nog opzoeken, wanneer ik die behoefte zou hebben. Rustig wonen is een ander verhaal. Eigenlijk is de Zevenhuizerstraat me al te druk.''

De verkeersdrukte in Hoogland is een aandachtspunt van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. En zo zijn er meer speerpunten. Het Westelijk buitengebied moet voor eens en altijd beschermd blijven. Dus geen uitbreiding van de golfbaan, geen verdere bebouwing. Geen hoogbouw in de dorpskern. Wél bouw van betaalbare seniorenwoningen en huizen voor starters. Behoud van het zwembad. Behoud van de bibliotheek. Dat laatste is in elk geval gelukt. Onder het dak van het 'nieuwe' Dorpshuis De Neng, dat sinds vorig jaar maart beheerd en geëxploiteerd wordt door een stichting. Die is met toestemming van het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort, en op initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, opgericht.

Van Norden is reuzeblij dat De Neng behouden blijft, inclusief de bibliotheek die op maandag 2 februari feestelijk heropend wordt. ,,Er is door ons bestuur giga-hard aan gewerkt om het dorpshuis overeind te houden. Mét succes. Daar zijn we trots op. Als dat niet was gebeurd, waren de deuren van De Neng dicht gegaan. Dat wilden we voorkomen. De bibliotheek is een van de drukst bezochte van de provincie Utrecht. Die móest ondanks de bezuinigingen openblijven. Gelukkig kan dat in dit scenario. ''

Als voorzitter is zij de opvolgster van Carla Hartog. ,,Ja, de vrouwen hebben het in Hoogland voor zeggen hè'', merkt Van Norden met een kwinkslag op. ,,De Stichting Dorpsfeest heeft óók een vrouwelijke voorzitter, Thea van Beers. Net als de Stichting De Neng, Angeliek Noortman. Ach, heel veel mannen hebben de tijd niet voor zo'n functie, omdat ze bij een van de clubs in Hoogland in een commissie of in het bestuur zitten. Ik neem het hen niet kwalijk. Het percentage Hooglanders, ook onder jongeren, dat vrijwilligerswerk doet, is heel hoog. Vrijwel iedereen doet wel iets, is erg betrokken. Dat is de kracht van Hoogland. Denk ook maar eens aan de Carnavalsoptocht. De organisatie daarvan slokt elk jaar het enthousiasme van heel veel mensen op. En laat ik Jong Hoogland en voetbalvereniging Hoogland niet vergeten. Dat zijn twee héél grote verenigingen. Ik woon in een heel actief dorp. Héérlijk.''

Op de foto: Yvonne van Norden is sinds mei 2013 voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland.