• Bas Czerwinski

UWV: Daling van 56 WW-uitkeringen in één jaar

AMERSFOORT UWV heeft in de regio Amersfoort een daling van 56 (-16,8%) WW-uiterkingen geconstateerd ten opzichte van een jaar eerder. Ook is er een tekort aan medewerkers klantcontact in regio, mede door digitalisering.

Eind oktober verstrekte UWV in totaal 4.263 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In de maand oktober nam het aantal WW-uitkeringen af met 56 (-1,3%). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,4% in oktober 2019 in de regio Amersfoort net onder het landelijk WW-percentage van 2,6%.

TEKORT KLANTCONTACT Tussen juli 2018 en juni 2019 is het aantal nieuwe vacatures voor klantcontactberoepen toegenomen tot 810. Een jaar eerder stonden er in die periode 550 vacatures open. Eind oktober verstrekte UWV in de regio Amersfoort 48 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een klantcontactberoep. Dat zijn vooral medewerkers klantenservice en klantcontact. Een jaar eerder waren dat 58 WW-uitkeringen. De vraag naar medewerkers klantcontact neemt in Nederland toe door de verschuiving van face-to-face contacten met klanten en burgers naar telefonisch en digitaal contact. In de regio Amersfoort is de functie medewerker klantenservice / klantcontact voor werkgevers een moeilijk vervulbare vacature.