• Het bestuur van New &United Nieuwland wil de sociale cohesie in de wijk versterken.

    Tom van de Weide

Zaterdag groots wijkfeest in Nieuwland

NIEUWLAND De wijk Nieuwland is één van de grootste wijken van Amersfoort, maar ook een wijk met weinig sociale cohesie. Vijf Amersfoorters die de wijk een warm hart toedragen hebben nu de stichting 'New & United Nieuwland' opgericht. De stichting wil activiteiten organiseren om de inwoners van Nieuwland met elkaar te verbinden. Op zaterdag 11 juni is het wijkfeest, het eerste evenement van deze nieuwe stichting.

Pauline Timmerman

,,In de gemeente Amersfoort worden de wijken onder meer bekeken op de sociale cohesie", weet Andy van de Vlasakker, één van de initiatiefnemers van de stichting New & United Nieuwland. ,,In Nieuwland is de sociale cohesie het laagst en dat is zorgelijk.  Dus vonden wij het tijd voor actie!"

IRIS ,,We hebben inmiddels het platform 'Iris' opgericht, met hulp van een aantal studenten", vertelt Van de Vlasakker verder. ,,Iris is een digitaal kanaal om makkelijker met je buurtgenoten te kunnen communiceren. Het is wel belangrijk dat elke wijk het zelf vormgeeft, want iedere buurt heeft andere behoeftes. Alleen als de buurt erbij betrokken is, gaat het platform werken. Iris is er voor heel Nederland, want niet alleen in Nieuwland is er weinig contact. De tendens is dat de wijken steeds minder sociaal worden. Alsof je buurt steeds minder belangrijk wordt. Dat willen we graag doorbreken, want wij vinden de buurt waar je woont juist wel belangrijk!"

Vanuit Iris ontstond het idee om meer te doen voor Nieuwland. ,,We vinden het erg belangrijk dat de inwoners van Nieuwland met elkaar in contact komen. Niet alleen online, maar ze moeten juist ook met elkaar spreken. Zo kwamen we op een feest voor de hele wijk. Een feest waar mensen leuke dingen kunnen doen, maar vooral waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen kunnen maken."

ONTMOETINGSPLEIN Het feest begint zaterdag met een sponsorloop voor Somoi Makassar, een stichting in Indonesië die zich inzet voor kinderen met een fysieke beperking. De kinderen kunnen zich de rest van de dag vermaken op het springkussen en met ponyrijden. ,,En aan de oudere jeugd is ook gedacht", vertelt Van de Vlasakker. ,,Deze groep is juist heel erg belangrijk en zoekt naar contact, maar weten vaak niet waar ze moeten zijn. Tijdens het wijkfeest kunnen ze het tegen elkaar strijden op de glijhelling of in de kano's. Verder kunnen een hennatatoo laten zetten en over het water lopen in grote opblaasballen. En ook voor de volwassenen is er genoeg te beleven. Het is echt een gezinsfeest!"

ONTMOETINGSPLEIN Om de inwoners een goed beeld te geven van Nieuwland wordt er een ontmoetingsplein ingericht. ,,Hier presenteren verschillende verenigingen zich en ook de zorgorganisaties zijn aanwezig voor vragen en adviezen." In De Herberg wordt een kunstmarkt georganiseerd en hier moet volgens Van de Vlasakker ook zeker even een kijkje worden genomen. ,,Het bijzonderste stuk is vast het schilderij van  burgemeester Bolsius, gemaakt door  portretschilder Paul te Braak. Dit kunstwerk wordt tijdens het feest geveild en met de opbrengst worden creatieve talenten in Nieuwland ondersteund."

 Op de route van De Herberg, langs het water, naar speeltuin de Draak staan veel foodtrucks opgesteld voor een lekker hapje. De drank wordt in eigen beheer verkocht. ,,Zo kan de stichting wat geld ophalen voor volgende activiteiten om de sociale banden te versterken. Wie een leuk idee heeft, mag zich bij de stichting melden. Vooral de jongeren nodigen wij van harte uit hun plannen met ons te delen. En we hopen volgend jaar weer een feest te organiseren!"