Zes bijdragen gemeente uit Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

AMERSFOORT De duurzame projecten Van Start met de StadsWormerij, CargoBikeXL, Vathorst Food CSA, One Planet Kit Woning, Up-Grade van Discover en de 3D Betonprinter Made in Amersfoort ontvangen in totaal 181.575 euro van de gemeente om hun duurzame projecten tot uitvoering te brengen.

De gemeente zet het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling in om ondernemers, organisaties en inwoners met duurzame ideeën financieel met cofinanciering te ondersteunen om hun plannen tot uitvoering te brengen. Wethouder Kemmerling gaat over duurzaamheid: ,,We hebben als stad een behoorlijke duurzaamheidsambitie. Groot onderdeel daarvan is dat inwoners en initiatieven hier veel ruimte in krijgen. Het toekomstfonds werkt om voorlopers te belonen en om concrete veranderingen in gang te zetten. Door samen te werken vermeerderen we de opbrengst voor een betere toekomst."

Het is de tweede keer dat duurzame initiatiefnemers uit de regio Amersfoort zich konden inschrijven voor het Toekomstfonds. In totaal zijn veertien aanvragen ingediend. De adviescommissie heeft zes aanvragen voorgedragen omdat deze een concrete en aantoonbare bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amersfoort. Dit jaar gaan deze vooral over energie, materialen, mobiliteit en voedsel. Bovendien voldoen deze projecten aan criteria als opschaalbaar, vraaggestuurd en innovatief.

PROJECTEN Van Start met de StadsWormerij levert een bijdrage aan het lokaal sluiten van de biomassakringloop. Bovendien heeft het project een grote educatieve waarde.

CargobikeXL draagt bij aan een schone en stille stadsdistributie. Hiermee wordt onder meer de uitstoot van CO2 verminderd, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de reductie van fijnstof.

Vathorst Food CSA werkt aan het versterken van het lokale voedselsysteem. Geen producten van ver, maar teelt en verkoop om de hoek.

De One Planet Kit Woning levert een duurzaam concept: tijdelijk hergebruik van leegstaand vastgoed met een eco-kitwoning die zelf ook demontabel en herbruikbaar is. Het beoogde resultaat van Up-Grade is dat in 2019 minimaal twintig musea en bezoekerscentra in Nederland hun wisseltentoonstellingen voor 90 procent circulair inrichten en deze kennis met andere instellingen in de museumsector delen. De bijdrage uit het Toekomstfonds wordt gebruikt voor het opzetten van een circulaire marktplaats en een circulair productiehuis voor musea.

Als laatste de 3D Beton Printer, Made in Amersfoort. Het resultaat van het project is de ontwikkeling van de technologie om met een robotarm beton te kunnen printen. Dit levert als eerste resultaat een geprint straatmeubel op en een structurele unieke, praktische en efficiënte toepassing voor bouwlocaties in Amersfoort.