• BDUmedia

Amersfoort creëert tien extra slaapplekken

AMERSFOORT Er komen tijdelijk tien extra slaapplekken voor mensen die tijdens de koude wintermaanden geen dak boven hun hoofd hebben. Dat heeft wethouder Menno Tigelaar het college laten weten. Omdat de druk op de nachtopvang hoog blijft, wil Amersfoort ervoor zorgen dat er ook in de komende (winter)periode voldoende plaats is.

Jeroen van der Veer

,,Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, opvang krijgt", schrijft Tigelaar. ,,Om net als vorig jaar ook voor de komende (winter)periode meer opvangplekken beschikbaar te hebben, wordt weer meer ruimte geboden voor tijdelijke extra slaapplekken."

Dit gaat gebeuren in de nachtopvang in Amergaard op het terrein van Zon en Schild. In eerste instantie gaat het om 10 extra slaapplekken, maar met Kwintes houdt de gemeente nauwlettend in de gaten of er meer dan deze plekken nodig is.

,,Het gaat, mede met het oog op de wintermaanden, om een tijdelijke oplossing", aldus Tigelaar. ,,De nachtopvang is bedoeld als vangnet. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen van de opvang gebruik moeten maken en willen ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk weer uit kunnen stromen naar passende plekken."