• Annemoon van Hemel

    Annemoon van Hemel

Zorgen om langdurig bijstandsgerechtigden Amersfoort

AMERSFOORT De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over langdurig bijstandsgerechtigden in Amersfoort. Uit onderzoek blijkt dat mensen die lang afhankelijk zijn van een uitkering vaak te maken hebben met gezondheidsproblemen, psychische problemen, verslavingen, armoede of schulden. Ex-vluchtelingen zijn relatief vaak afhankelijk van een bijstandsuitkering, zegt de lokale partij.

In Amersfoort zijn rond de 3800 mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Een derde ontvangt al langer dan vijf jaar een bijstandsuitkering. De ChristenUnie wil dat de gemeente in kaart brengt wat nodig is om de participatie van deze groep te vergroten en hoe zij een plek kunnen vinden in de samenleving. ,,In een inclusieve samenleving dient immers iedereen de kans te krijgen zich te ontplooien, door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of anderszins", aldus Laurens Wijmenga, buitengewoon fractielid van de christelijke partij. ,,Een extra reden om aandacht te besteden aan de participatie van bijstandsgerechtigden, is de toename van het aantal asielzoekers in 2014 en 2015. De ChristenUnie wil voorkomen dat de vluchtelingen van vandaag de bijstandsgerechtigden van de toekomst worden."

Onder andere de inzet van vrijwilligers is een kans om de participatie van bijstandsgerechtigden te vergroten, meent Wijmenga. Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente sancties oplegt als bijstandsgerechtigden zich niet voldoende inspannen om Nederlands te leren of weigeren een tegenprestatie te leveren.