• BDU Media

Zorgen over alweer een extern onderzoek

AMERSFOORT Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) wil exact weten hoeveel euro's de gemeente Amersfoort uitgeeft aan externe medewerkers. Hij vraagt zich af of de gemeente wel zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgelden.

Jeroen de Valk

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt hij om een precies overzicht over de periode van maart 2014 tot het heden: hoeveel geld is er uitgegeven aan 'externen', en welk deel daarvan gaat naar onderzoeken die in deze periode werden uitgevoerd of in gang gezet.

Hij verwijst in zijn schriftelijke vragen naar onder meer het 'datalek'; het op straat belanden van de vertrouwelijke zorggegevens van bijna tweeduizend cliënten van wijkteams. Pas op 7 april, tien weken nadat een excelbestand per abuis naar een persoon van buiten het stadhuis werd verstuurd, werd zorgwethouder Fleur Imming geïnformeerd.

Het college laat een extern onderzoek uitvoeren door Verdonck, Klooster en Associates, een ICT-bureau uit Zoetermeer. Eind juni wordt de uitslag daarvan doorgegeven aan het college, dat de bevindingen met de reacties daarop wéér een maand later ter beschikking stelt aan de gemeenteraad.

Het datalek keert ook terug in een open brief die de BPA stuurde naar burgemeester Bolsius, nadat bekend werd dat Bolsius, wat de gemeenteraad betreft, door mag voor een volgende termijn van zes jaar. De fractie vraagt Bolsius hierin vooral te letten op de 'interne kwaliteit' van het stadhuis. Ofwel: het functioneren van het ambtenarenapparaat.

Het college zou daar beter op moeten letten, zo vinden zij. Immers: ,,Onder het toeziend oog van de burgemeester verlopen de interne processen (…) aangaande geheimhouding en interne stukken dermate slordig, dat diverse malen gevoelige informatie (…) is uitgelekt. (…) Het laatste voorbeeld, het maar liefst tien weken niet melden van het datalek door het stadhuis aan het college en de gemeenteraad, is het recentste en vervelendste voorbeeld.''