• Gemeente Amersfoort

Zorgen over kosten Amerena; 'staatssteun voor horeca'

AMERSFOORT Raadsleden maken zich zorgen over de toekomst van Amerena, de enorme sporttempel die verrijst in het Hogekwartier. Die zorgen betreffen niet alleen de toegankelijkheid voor clubs - wie mogen er komen sporten? - maar ook de horecavoorzieningen.

Jeroen de Valk

Het centrale restaurant moet deels door vrijwilligers van de sportverenigingen draaiende worden gehouden. Niettemin heeft het college al aangekondigd dat het dit restaurant flink wil gaat subsidiëren. ,,Maar kan dat wel, 'staatssteun' aan een horecazaak? Wat moeten horecaondernemers elders hier van denken? Om nog maar te zwijgen van de clubs die niet in Amerena sporten en dus ook niet kunnen profiteren van deze gemeentelijke bijdragen'', aldus de raadsleden.

DRIE JAAR Het complex moet eind dit jaar open gaan; daarna, zo besloten gebouwenbeheerder SRO en de gemeente, dienen de horecafaciliteiten gedurende drie jaar met in totaal 266.000 euro te worden gesteund. Een aanzienlijk deel van dit bedrag bestaat uit huurondersteuning. Simone Kennedy (CU) vraagt zich al hardop af waarop die periode van drie jaar is gebaseerd. Gaan de sportieve bezoekers na drie jaar ineens aanzienlijk meer eten en drinken?

HALF MILJOEN Hans van Wegen (BPA) doet er nog een schepje bovenop met een duizelingwekkende rekensom. Hierin telt hij alle gemeentelijke subsidies op; naast het eerder genoemde bedrag ook de diverse 'opstart'-subsidies zoals het aanschaffen en installeren van de inventaris. Hij komt op ruim een half miljoen.

Van Wegen: ,,Is het college op de hoogte van deze gemeentelijke subsidie? En zo ja, weet het college dat staatssteun (volgens Nederlandse en Europese richtlijnen) is verboden?'' De rekensom van Van Wegen is te vinden op overzicht is te vinden op www.burgerpartijamersfoort.nl.

GESLOTEN DEUREN Ben Stoelinga (Amersfoort2014) en Ben van Koningsveld (CDA) wenden zich in schriftelijke vragen tot sportwethouder Hans Buijtelaar. Zij maken zich tevens zorgen over het 'gesloten traject' dat tot dusverre zou zijn afgelegd. Met andere woorden: het overleg met de sportverenigingen en andere partijen leek zich achter gesloten deuren te hebben afgespeeld. Zo had de NeVoBo-recreantengroep belangstelling voor het runnen van de horecavoorzieningen. De club werd echter niet uitgenodigd voor de onderhandelingen. Volgens de beide opstellers van deze schriftelijke vragen heeft de ervaring uitgewezen, dat deze Amersfoortse NeVoBo-afdeling beschikt over veel vrijwilligers, die een mooie omzet kunnen genereren.

Pas eind vorig jaar zou het college zich hebben gerealiseerd dat drie horecazaken in één pand misschien te veel van het goede zijn en dat er dus geld bij moet. De plannen voor het sportcomplex dateren echter van járen eerder.

VAAGHEID De raadsleden klagen ook over vaagheid in de voorlopige begrotingen; hierin is onder meer sprake van 'uitwerkings- en implementatiekosten'. ,,Wat zijn dat? Wat wordt ermee betaald, en welke partijen krijgen deze bedragen uitgekeerd?'' Het college heeft laten weten dat er nog geen meerjarenplan voor het onderhoud is opgesteld: ,,Overleg is gaande om de definitieve exploitatiekosten in beeld te krijgen.''

Aanleiding voor het onlangs bij de PvdA-vertrokken raadslid Youssef el-Messaoudi (thans: Groep el-Messaoudi) om ook een waslijst met vragen naar het college te sturen met als kop: ,,Amerena. Wat kost het werkelijk?''

De kwesties worden naar verwachting begin juni in het stadhuis verder besproken.